Kvalificerade yrkeslärare en förutsättning för industrirelevanta utbildningar

Publicerad 7 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

En yrkesutbildning av hög kvalitet förutsätter att det finns lärare med rätt sorts erfarenheter. Att bli yrkeslärare ska därför vara en möjlig och attraktiv karriärväg för människor med industriell erfarenhet. Det är angeläget att tidigare relevanta yrkeserfarenheter kan tas till vara samtidigt som behörighet att undervisa i respektive ämnen läses in.

Lärare på industrirelevanta utbildningar måste ges möjlighet att följa med den snabba tekniska utveckling som pågår inom industrin. Foto: Eva Lindblad

Yrkesgruppen yrkeslärare är just nu är inne i en fas med omfattande pensionsavgångar. Enligt SCB:s yrkesstatistik är nära 80 procent av de verksamma yrkeslärarna 50 år eller äldre, nära 30 procent är 60 år eller äldre, och 10 procent har passerat 65. Det kan förväntas en pensionsavgång på nära 1 000 personer per år under de närmast kommande åren – samtidigt som de nyutexaminerade beräknas bli bara drygt 400 personer årligen. Detta innebär alltså en brist som ackumuleras med 600 vakanta yrkeslärartjänster varje år.

Dessvärre innebär det uppskjutna legitimationskravet att det saknas incitament för obehöriga lärare att skaffa sig behörighet, liksom det gör för rektorerna att låta dessa lärare gå ner i undervisningstid. I Skolverkets rapport ”Tillgången på yrkeslärare” framgår det att det finns fler riskfaktorer bl.a. kopplade till yrkeslärarnas behörighet till utbildning och validering av reell kompetens. 

Teknikföretagen ser ett behov av att förbättra möjligheterna för yrkeslärare att skaffa sig behörighet samtidigt som de undervisar på deltid och därmed kan ha en försörjning. Vidare måste lärare på industrirelevanta utbildningar ges möjlighet att följa med den snabba tekniska utveckling som pågår inom industrin. Kompetensutveckling är därför särskilt angeläget för denna lärargrupp. Det måste också finnas strukturer som möjliggör för individer att röra sig mellan arbete inom industrin och som undervisande yrkeslärare.