Köpeavtal kan snart ge skydd mot säljarens fordringsägare

Publicerad 13 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Inom några år kan den så kallade traditionsprincipen vid köp mellan näringsidkare vara ett minne blott. I dag meddelade regeringen att den tillsatt en kommitté som ska utreda en övergång till avtalsprincipen, som innebär att skyddet mot fordringsägarna uppnås redan genom köpeavtalet.

En övergång till avtalsprincipen innebär att köparens varor redan genom köpeavtalet blir skyddade mot säljarens fordringsägare. Köparen behöver alltså inte få föremålet i sin besittning för att få rätt till det. Foto: Eva Lindblad

Detta motsvarar vad som gäller för flertalet av Sveriges viktigaste handelspartners.

– Att regeringen nu vill skrota traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen är goda nyheter för våra medlemsföretag, säger Mats Bergström, chef för Teknikföretagens affärsjurister.

En övergång till avtalsprincipen innebär att köparens varor redan genom köpeavtalet blir skyddade mot säljarens fordringsägare. Köparen behöver alltså inte få föremålet i sin besittning för att få rätt till det.

Den nu gällande traditionsprincipen ger köparen ett sakrättsligt skydd först när föremålet överlämnas (traderas) till densamme. Som exempel nämner Mats Bergström när ett företag lägger ut tillverkning på en underleverantör. För det beställande företagets räkning tar underleverantören fram ett produktspecifikt verktyg, till exempel en stans. Beställaren betalar för verktyget som sedan används i produktion hos underleverantören. Om underleverantören skulle gå i konkurs har beställaren inte rätt till verktyget eftersom beställaren inte har eller har haft föremålet i sin besittning.

Verktyget i sig kanske inte har så stort ekonomiskt värde.

– Men det tar ju tid att hitta en ny underleverantör och ta fram ett nytt verktyg, vilket leder till produktionsstopp som förstås kan bli kostsamt, konstaterar Mats Bergström.

I kommittédirektivet konstaterar regeringen att en övergång till avtalsprincipen kan göra det svårare för företag att få krediter. Därför ska utredningen överväga om det bör inrättas ett register för pantsättning av lös egendom, för att förbättra förutsättningarna för kreditgivningen till företag.

Utredningen ska vara klar senast den 2 mars 2015.