Kontakt med företag ger positiv bild av teknik och industri

Publicerad 17 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Genom Teknikföretagens ungdomssatsning ”Problemlösarna – Sveriges störigaste klass” får högstadieelever chans att prova på ingenjörsyrket på riktigt. Och teknikföretag får visa upp vilka spännande jobbmöjligheter de kan erbjuda.

Det är enkelt att vara med i Problemlösarna – allt material och stöd som behövs är anpassat för företag respektive lärare och finns på www.problemlosarna.nu.

Problemlösarna är en fortsättning på Teknikföretagens satsningar ”Sveriges störigaste sommarjobb” och ”Felix stör en ingenjör” som alla syftar till att ge en positiv bild av teknik och industri och få fler unga människor att söka tekniska utbildningar.

– Elever som deltagit i Problemlösarna har en positiv bild av ingenjörsyrket och tycker att det verkar spännande och viktigt att jobba som ingenjör, säger Linnéa Ahlén, projektledare på Teknikföretagen.

Problemlösarna startade med en pilotomgång hösten 2012 och har genomförts på 30 orter över hela Sverige under 2013. Utvärderingen av 2013 visar att de som deltagit i projektet är väldigt nöjda med projektets arbetssätt och material. Projektets upplägg ger konkret mervärde för både företag, lärare och elever.

Det är enkelt att vara med i Problemlösarna – allt material och stöd som behövs är anpassat för företag respektive lärare.  Och till vårterminen blir det ännu lättare för företagen, berättar Linnéa Ahlén.

Problemlösarna blir nu ett helt webbaserat koncept med filmade ingenjörsuppdrag som samlas i en uppdragsbank. Så istället för att delta med en kontaktperson från företaget, levererar man ett ingenjörsuppdrag till uppdragsbanken.

– Det enda som behövs för att företaget ska finnas med i uppdragsbanken är att en ingenjör från företaget tar ett möte på max två timmar med Problemlösarnas uppdragscoach.  Då tar man tillsammans fram ett ingenjörsuppdrag och filmar ingenjören som kortfattat presenterar uppdraget och lämnar över det till eleverna.

Intresserad av att vara med? Besök Problemlösarnas nya webbplats!

I det senaste numret av vår e-tidning ”t:” berättar företaget Flexlink om varför de engagerar sig i Problemlösarna. Dessutom kan du se filmklipp ur uppdragsbanken från två andra teknikföretag – Specma och Permobil.