Konkreta åtgärder för innovation i världsklass

Publicerad 26 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Sveriges behov av en nationell politik för innovationer lyfts fram i en debattartikel i Dagens Nyheter av Charles Edquist, Rausingprofessor i innovation vid Lunds universitet. Industrirådet, som samlar fack och arbetsgivare inom industrin, anser också att det är en otroligt viktig fråga och där för vi en nära och utvecklande dialog med Näringsdepartementet.

Industrirådets vision är att Sverige år 2025 ska vara det land i världen som är bäst på att utveckla innovationsmiljöer inom strategiskt viktiga områden, attraktiva för industrins forskning och utveckling och innovationsverksamhet. Foto: Eva Lindblad

Dialogen fokuserar på prioritering och höjd status av innovationspolitiken, precis som Charles Edquist framhåller i sin debattartikel.

För att stärka konkurrenskraften för svensk industri tar Industrirådet fram en industristrategi med konkreta åtgärder för att Sverige ska vara en fortsatt framgångsrik och attraktiv nation för forskning, utveckling och produktion. Exempel på områden som kan utvecklas vidare av regeringen och industrin till en industristrategi är:

• Stimulera samverkan mellan akademi och näringsliv
• Utveckla de strategiska innovationsområdena som plattform för samverkan
• Utveckla innovationsupphandling för att skapa en marknad för innovationer
• Samverka kring arbetet med infrastruktur för innovation

Samverkan har varit ett svenskt styrkeområde. Genom en industristrategi vill vi fortsätta utveckla Sverige som ett land där ständig innovation och förnyelse bidrar till framgång och svensk industri och därmed välstånd för landet som helhet.

Denna samverkan visar att både regeringen och industriföretagen är beredda att investera tid och energi i att tillsammans analysera och besluta vad varje aktör kan göra för att utveckla innovationsförmågan i svensk industri. Det innebär att konkretisera strategin till en tydlig handlingsplan med uppföljningsbara mål.

Industrirådets vision är att Sverige år 2025 ska vara det land i världen som är bäst på att utveckla innovationsmiljöer inom strategiskt viktiga områden, attraktiva för industrins forskning och utveckling och innovationsverksamhet.