Kompetensförsörjning är allas ensak i Gnosjö

Publicerad 21 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

När pilotprojektet Yrkesåret i Gnosjö sjösattes 2012 var det ett efterlängtat och uppskattat initiativ. Att arbetsgivare, kommun och fackförbund var rörande eniga om problemformulering och lösning hör inte till vanligheterna, men för en bygd som alltid levt i harmoni med sin industri är kompetensförsörjning allas ensak.

Andreas Carlström hade läst elprogrammet på gymnasiet och alltsedan studenten varvat tillfälliga jobb med arbetslöshet. Nu jobbar han som CNC-operatör på Bufab. Foto: Måns Nilsson

Yrkesåret i Gnosjö kom till med syftet att ge personer med färdig gymnasiekompetens en kompetensutveckling och praktik som leder till att personen blir anställningsbar. Vägen dit går via en 16 veckor lång industriell introduktionskurs som sedan övergår i lärande i arbete. Om allt går som det skall är kompetensnivån uppnådd att personen kan övergå i en tillsvidareanställning.

För 25 år sedan började Tobias Svensson jobba på Bufab, ett företag inom skärteknik hemmahörandes i Värnamo. Idag är han produktionschef och var tillsammans med ytterligare fyra företagare arbetsgivarerepresentant i styrgruppen för pilotprojektet Industrins Yrkesår i Gnosjö. 
Deras uppgift var att ta fram grunden till utbildningen som projektets deltagare skulle gå.

– För oss var detta ett framtidsprojekt. Vi kunde definiera vad vi förväntar oss av morgondagens industriarbetare samtidigt som vi lade vikt vid de mjuka värdena. Vad krävs av dig som person för att fungera på en arbetsplats utöver ritningsläsning och kunna byta skär. En viktig punkt var också att deltagarna skulle ha klarat av gymnasiet.

För Tobias var det en självklarhet att bidra med tid och engagemang. Bufab har trots hög arbetsbelastning svårt att hitta den kompetens som krävs för att expandera.

– Genom Yrkesåret kommer vi i kontakt med de ungdomar mellan 20-25 som har godkänd gymnasiegång men inte skulle söka jobb i industrin på egen hand. De saknar kunskap och kontakt med industrin, men här träffar vi dem. Vi matchas mot dem och dem mot oss, det är ett ömsesidigt åtagande som gynnar bägge sidor.

”Jag hade aldrig haft en tanke på att jobba inom industrin, jag visste inget om den”

För Bufabs del utmynnade projektet i en ny medarbetare. Efter avslutat introduktionsår anställdes Andreas Carlström från Värnamo. Han hade läst elprogrammet på gymnasiet och alltsedan studenten varvat tillfälliga jobb med arbetslöshet. Nu jobbar han som CNC-operatör på Bufab.

– När min arbetsförmedlare föreslog att jag skulle gå på möte med företagen hade jag inga egentliga förväntningar, tänkte att det vore bra att få ett jobb. Men mötet med företagen och att få höra dem berätta om olika yrken och vad man egentligen gör i industrin väckte min nyfikenhet.

Andreas och Bufab fann varandra och Andreas väg mot ett yrke började.

– Jag hade aldrig haft en tanke på att jobba inom industrin, jag visste inget om den. Vi gjorde ett studiebesök på högstadiet, men det sade ju inte så mycket. Jag tycker att jobbet är intressant, och det händer saker hela tiden. Men man måste vara tålmodig och inte vara jättestressad, ibland går det väldigt fort, avslutar Andreas.

Samarbete är vägen till resultat

Den tredje parten i samarbetet var IF Metall. Annelie Borgström är lokal ombudsman i Västbo-Östbo och en stark förespråkare av Yrkesåret. För henne var det en självklarhet att samarbete är vägen till resultat och lyfter arbetsförmedlingen som en viktig part för att få alla bitar på plats.

– Vi var noggranna med att vi inte ville starta en ny modell, vi ville förändra en existerande modell - hur arbetsförmedlingen tog sig an det här problemet. Det var också viktigt att fokus inte låg på att stoppa ungdomsarbetslösheten. Det handlar om kompetensförsörjning, men det ger ju samtidigt effekter på ungdomsarbetslösheten.

Hon fortsätter:

– Vi är nära industrin och ser vad den betyder för vår bygd. Samtidigt måste vi våga satsa på ungdomar som "valt fel" om man får säga så. De har en utbildning som inte ger jobb, men studievana och ambitioner. Nu har vi skapat en modell som är långsiktig och som vi tror på. För IF metall är yrkesåret en jätteviktig fråga.

Tobias Svensson på Bufab är också övertygad om att Yrkesåret kan vara en viktig del för framtida kompetensförsörjning. Han tycker dock att man ska vara medveten om att det är skillnad på skola och verklighet.

– Du kommer kanske inte ut som en fullfjädrad industriarbetare efter utbildningen, men väl förberedd för att lära dig yrket på det vis man alltid lärt sig. Genom att jobba.