Ingenjörsutbildningarna fortsätter att öka i popularitet

Publicerad 13 maj 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Söktrycket till ingenjörsutbildningarna fortsätter att stiga. Till höstens utbildningsstart kommer förmodligen rekordmånga civilingenjörer att antas. Är det månne effekterna av ”Felix stör en ingenjör” och andra ungdomssatsningar som vi nu ser?

För sjunde året i rad ökar antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningarna. Foto: Eva Lindblad

Till höstterminen har 13 099 personer sökt en civilingenjörsutbildning. Det är den högsta siffran sedan 1999. Om man bortser från en mindre tillbakagång 2010 är det dessutom sjunde året i rad som antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningarna ökar. Det kommer förmodligen leda till att lärosätena antar rekordmånga civilingenjörsstudenter inför hösten.

För högskoleingenjörsutbildningarna är det sjätte året i rad (förutom en liten tillbakagång 2010) som antalet förstahandssökande ökar och är nu närmare 6 500 personer. Det bör dock påpekas att ökningen sker från ganska låga nivåer - toppåret 1997 innebar drygt 10 000 förstahandssökande. Numera är dock antalet utbildningsplatser någorlunda dimensionerat efter antalet sökande så söktrycket är högre än en sökande per plats, vilket är positivt för kvaliteten, påpekar Per Fagrell som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

– Sen finns det förstås avvikelser uppåt och nedåt mellan olika inriktningar och mellan olika lärosäten, men på en övergripande nivå ser det mycket bra ut.

Attitydförändring bland unga


Per Fagrell menar att de senaste åren skett en allmän attitydförändring visavi ingenjörsutbildningar och då främst bland unga.

– Vi vill förstås tro att Teknikföretagens arbete med olika satsningar riktade mot unga är en viktig del i denna förändring. Det har varit ett långsiktigt och målmedvetet arbete med många olika delprojekt, exempelvis Teknikspanarna, Fokus Framtid, Årets Teknikutbildning och Ingenjörsvägen. Och inte minst Felix stör en ingenjör.

Dessutom märks än så länge inte minskade kullar av 19-åringar av i högskolesystemet. Först om några år kommer detta att synas i sökstatistiken. Detta beror bland annat på att ”medelnybörjaren” på högskolan är nästan 21 år gammal.

– Den riktiga utmaningen kommer om några år när kullarna minskar, men den matchen ska vi också vinna, säger Per Fagrell.