Informationsinsats ska sprida yrkesintroduktion

Publicerad 29 maj 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Teknikföretagen och IF Metall får 1,5 miljoner av regeringen för att öka kunskapen om och användningen av yrkesintroduktionsavtal bland organisationernas medlemmar.

Industrins Yrkesår är ett samarbete mellan Teknikföretagen, IF Metall och Arbetsförmedlingen där yrkesintroduktionsanställning i företagen kombineras med yrkesspecifika utbildningsinsatser från Arbetsförmedlingen. Foto: Eva Lindblad

- Det är positivt att regeringen ser värdet av avtalet om yrkesintroduktion som slöts mellan Teknikföretagen och IF Metall. Industrin har ständigt behov av kompetenta medarbetare och på många platser kan avtalets förutsättningar ge ungdomar möjlighet att växa in i en givande arbetsroll. Vi kommer att använda medlen för att informera om avtalet, framförallt inom ramen för pilotprojektet Industrins Yrkesår som ger nya möjligheter till kompetensförsörjning för den så viktiga industrin, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Industrins Yrkesår är ett samarbete mellan Teknikföretagen, IF Metall och Arbetsförmedlingen där yrkesintroduktionsanställning i företagen kombineras med yrkesspecifika utbildningsinsatser från Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och samtidigt få en bättre matchning på arbetsmarknaden.