Industrins Yrkesår som en del av kompetensstrategin

Publicerad 20 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 av Karin Fjell Hager

Draka Kabel i Nässjö är ett av företagen som deltar i pilotprojektet Industrins Yrkesår. Företaget ser stora fördelar med att använda modellen som en del i sin kompetensförsörjningsstrategi.

Varför väljer företag att tillämpa avtalet? Vilka är fördelarna och vilket stöd får man? Vad säger ungdomarna? Hur fungerar samarbetet med facket? Filmreportage från teknikföretaget Draka Kabel.

Nässjö är en av de ca 140 kommuner som omfattas av pilotprojektet Industrins Yrkesår, där företag ges möjlighet att kombinera yrkesintroduktionsanställning med branschanpassad utbildning som ordnas av Arbetsförmedlingens utbildningsleverantörer.

Såväl företag som ungdomar har mycket att vinna på att testa modellen.

– Många företag har svårt att hitta utbildade personer med rätt bakgrund och möjligheterna att internutbilda är begränsade. Därför är pilotprojektet och avtalet om yrkesintroduktion viktiga initiativ för att bidra till industrins kompetensförsörjning, säger Anna Wärmé Lüthi, partsgemensam projektledare för Industrins Yrkesår. 

Stefan Milesson är HR-chef på Draka Kabel.

– För oss är Industrins Yrkesår en möjlighet att löpande ta in ungdomar i företaget, säger han.

Henrik Emilsson är en av de ungdomar som Draka Kabel tagit in genom Industrins Yrkesår. Han har just genomfört teoridelen på gymnasiets elprogram och nu är det dags för praktik.

– För mig är det här en bra chans att komma igång i yrkeslivet.

Stefan Milesson påpekar att det är viktigt att tänka långsiktigt när man ger engagerar sig i Industrins Yrkesår.

– Tänk inte bara på vad som händer nästa månad utan tänk på vad som händer nästa halvår eller år. Att investera i nya medarbetare är en fråga som alltid är viktig. Att vi gör det på ett bra sätt är definitivt en strategisk fråga.