”Häftig grej att berätta om”

Publicerad 6 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 av Lars Engnell

När Christopher Moberg, vice vd på teknikföretaget Hydroware Elevation Technology, började prata med sina anställda om initiativet ”Sverige tar matchen” fick både han och medarbetarna en aha-upplevelse.

Hydroware Elevation Technology AB, med sina 51 anställda, bidrog förra året med ungefär 18 000 000 kr i skatt till den svenska välfärden. Det motsvarar kostnaden för 127 bypassoperationer, 569 973 skolluncher eller 161 gymnasieplatser. Foto: Sven Magnusson

– Tänk att vi, på vårt företag, bidrar med skatteintäkter som gör att barn får lunch i skolan och att läkare kan genomföra bypass- eller blindtarmsoperationer. Det om något är anledningar att känna sig stolt över sitt arbete.
 
Att tänka på företaget som en viktig motor i landets välfärd ger också en morot för medarbetarna. Om företagets omsättning växer innebär det ett större bidrag till skattekassan.
 
– Vi samarbetar väldigt mycket med skolan. Jag åker ut i klasserna och elever kommer hit på praktik eller studiebesök. Att berätta för dem på vilket sätt vårt företag tar matchen och faktiskt bidrar med konkreta saker i samhället som förskoleplatser, operationer och annat ger dem perspektiv och kunskaper om företagens betydelse. Det är en riktigt häftig grej att berätta om!

127 bypassoperationer eller 569 973 skolluncher

Hydroware Elevation Technology jobbar med att modernisera gamla hydrauliska hissar och har verksamhet i Sverige, Tyskland och England.  
 
– För oss som verksamhet och med kunder även utanför Sverige, har globaliseringen inneburit en fördel. Gränserna mellan länderna i Europa har till viss del suddats ut och vi har lättare att kommunicera rent språkmässigt. Vårt företag växer på grund av att världen krymper och det känns jättekul. Det innebär dessutom att vi bidrar till Sveriges välfärd ännu mer, avslutar Christopher.
 
Hydroware Elevation Technology AB, med sina 51 anställda, bidrog förra året med ungefär 18 000 000 kr i skatt till den svenska välfärden. Det motsvarar kostnaden för 127 bypassoperationer, 569 973 skolluncher eller 161 gymnasieplatser.