Gör inte partipolitik av Teknikcollege

Publicerad 6 september 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Teknikcollege är ett framgångskoncept som bäst värnas genom att inte partipolitiseras, skriver Teknikföretagens vd Åke Svensson i en replik till Ibrahim Baylan (s) på GP Debatt.

Utbildningar som har starkt politiskt stöd – både från regeringshåll och opposition – bör inte politiseras och absolut inte på felaktiga grunder, skriver Åke Svensson. Foto: Karin Fjell

Gymnasieskolans tekniska, naturvetenskapliga och industriinriktade utbildningar är viktiga att diskutera då industrins internationella konkurrenskraft är avgörande för Sveriges välfärdsutveckling. Så till vida är Ibrahim Baylans inlägg i GP den 30 augusti välkommet.

Dock är frågan för viktig för att slarvas med. Utbildningar som har starkt politiskt stöd – både från regeringshåll och opposition – bör inte politiseras och absolut inte på felaktiga grunder.

Därför är det olyckligt att Baylan hävdar att det var Socialdemokraterna som införde Teknikcollege. Teknikcollege har ingen partipolitisk grundare eller beslutsfattare. Idén föddes i början av 2000-talet efter det att gymnasieskolan länge uppvisat kvalitetsbrister. Samtidigt som många kommuner såg möjligheter att spara genom att lägga ner dyra industriprogram utan att se till helheten kring lokal skattekraft. Företag med tillgång till rätt kompetens blir ju konkurrenskraftiga och kan därför också stanna kvar på orten.

En gemensam positiv syn på industrins framtid och en övertygelse om att utvecklingen går att påverka, skapade förutsättningar för industrins parter att samverka (inledningsvis Teknikföretagen och IF Metall). Så tillkom Teknikcollege och det första etablerades i Örebro. Sedan ett par år tillbaka finns dessa över större delen av landet med lokala representanter från företag, fack och kommuner samt med Industrirådet som sammanhållande organisation.

Teknikcollege är ett framgångskoncept som bäst värnas genom att inte partipolitiseras. Vi vill gärna medverka till att gymnasieutbildningen fortsätter att utvecklas och därigenom stärka svensk industris konkurrensförmåga, oavsett vilka politiska partier som regerar.