Frihandel också en möjlighet för de mindre företagen

Publicerad 22 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Världens största handelsavtal framställs av vissa som en angelägenhet enbart för de allra största och globala företagen. Inget kan vara mer fel, anser Hans Stråberg.

Tillsammans med amerikanen Jim Quigley från Deloitte är Hans Stråberg ordförande för TABD, Trans Atlantic Business Dialogue. Foto: Karin Fjell

– Ett frihandelsavtal är viktigt för hela näringslivet, men det är nästan viktigast för de små och mindre företagen. Med ett frihandelsavtal öppnar sig stora marknader som de inte tidigare haft tillgång till, säger han.

Tillsammans med amerikanen Jim Quigley från Deloitte är Hans Stråberg ordförande för TABD, Trans Atlantic Business Dialogue. Sedan mitten av 1990-talet har TABD diskuterat frågor av gemensamt intresse och fungerat som ett rådgivande organ till EU-kommissionen och den amerikanska administration i frågor som rör handel och investeringar.

Som nu i de pågående frihandelsförhandlingarna. T-TIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA som ska öka tillväxten och skapa jobb i världens två största ekonomier. Enligt uppgifter på EU-kommissionens webbplats kan ett avtal lyfta EU:s ekonomi med 120 miljarder euro, den amerikanska med 90 miljarder och världsekonomin med 100 miljarder.

Frågor som förhandlas inom avtalet är bland annat tullar och immaterialrätt men också tekniska produktkrav, så kallade standarder och godkännanden. Det är framför allt inom dessa områden som de stora möjligheterna finns, enligt Hans Stråberg.

– Många SME-företag ger sig inte in på USA-marknaden i dag därför att de inte orkar med - det är krångligt och kostnaderna blir för stora.

En produkt som uppfyller alla EU:s krav för just den produkten måste för att få tillträde till den amerikanska marknaden uppfylla de krav som gäller där. Exempelvis måste en europeisk bil som krocktestats i Europa även krocktestas i USA.

Förhandlingarna går ut på att ta bort onödiga skillnader mellan de två systemen och att hitta mekanismer för hur man hanterar standarder och regler för ömsesidigt godkännande.

Detta är ett sammandrag av en längre intervju med Hans Stråberg om näringslivets roll i förhandlingarna i vår e-tidning t:. Läs den längre artikeln här!