Från nationell strategi till lokal verklighet

Publicerad 27 februari 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 av Karin Fjell Hager

Att omsätta regeringens innovationsstrategier till handling. Det är syftet med projektet ”Innovationskraft Sverige” från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA där Teknikföretagen bidrar med ett företagsperspektiv.

Innovationskraft Sverige går ut på att ta fram förslag på konkreta lösningar och ”beställningar” till de som ska genomföra åtgärderna, t ex politiker, myndigheter och offentliga aktörer. Foto: Eva Lindblad

Innovationskraft Sverige startade hösten 2012 med regionala seminarier på en handfull orter runt om i landet. Under våren blir det nedslag i bland annat i Karlstad, Kalmar, Luleå och Ludvika.

Teknikföretagen är en aktiv partner i projektet.

- Vi är med för att få in företagens perspektiv i arbetet med de regionala innovationsstrategierna som nu pågår runt i landet, berättar Lena Heldén som arbetar med innovationsfrågor på Teknikföretagen.

Innovationskraft Sverige går ut på att ta fram förslag på konkreta lösningar och ”beställningar” till de som ska genomföra åtgärderna. Det vill säga politiker, myndigheter, offentliga aktörer, osv.

Företagens prioriterade frågor


Dessutom diskuteras vad som driver innovation och vilken roll entreprenören har i detta. Vilka är utmaningarna och möjligheterna för regionerna. Vad ska vi satsa på för att utveckla våra innovationsmiljöer och vilka nya initiativ behöver tas? Hur kan samarbetet mellan högskola och företag förbättras?

Inför seminarierna samlar Teknikföretagen regionens små medlemsföretag för att få deras perspektiv på vilka frågor som är viktiga för Sveriges och regionens framtida konkurrenskraft.

- Kompetensförsörjning och samverkan mellan företag, universitet/högskolor och forskningsinstitut är helt avgörande för våra medlemsföretag. Dessutom stödstrukturen för nya och befintliga företag och ökad kommersialisering av forskning, säger Lena Heldén.