Fortsatt trögt men kapacitetsutnyttjandet ökar

Publicerad 10 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Teknikföretagens konjunturindex visar att återhämtningen fortfarande går trögt. Orderingången ökar, men i lägre takt än tidigare och efterfrågan på personal har minskat något. Desto mer positivt är det att betydligt fler företag än tidigare utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut.

– Det sammantagna orderläget i slutet av året visar att konjunkturen fortsätter att förbättras men i begränsad omfattning, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Exportorderingången fortsätter att öka men i något lägre takt än tidigare samtidigt som hemmaorder har mattats av. På export har ordertillväxten i bil- och transportmedelsindustrin nu bromsat upp efter flera kvartal av kraftigt ökade ordervolymer. Däremot växer exportorderingången i maskinindustrin och för metallvaruföretagen har det vänt upp både på export- och hemmamarknad.

Förbättringen för metallvaruföretagen är väl i linje med underleverantörernas tydliga uppgång. Att aktiviteten i företagen ökat generellt under fjärde kvartalet framgår också av att betydligt fler företag än tidigare nu utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut.

– Vi ser också att de stora exportinriktade företagen ökat sin utnyttjandegrad av produktionskapaciteten i betydligt högre omfattning än mindre företag, vilket bör inverka positivt på många leverantörsföretag framöver, säger Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 506 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 590 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export.