Förödande att Vetenskapsrådet fimpar industridoktoranderna

Publicerad 21 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Vetenskapsrådet meddelade nyligen att de slutar med att finansiera doktorander med en anställning i industrin, så kallade industridoktorander. Teknikföretagen är angeläget om att en annan forskningsfinansiär axlar Vetenskapsrådets mantel.

Industridoktorandernas forskning utgår från företagens verklighet och företagen kan dra direkt nytta av de senaste rönen på området. Foto: Eva Lindblad

Industridoktorander är viktiga för kunskapsöverföringen mellan universitet, högskolor och företag.

– Deras forskning utgår från företagens verklighet och företagen kan dra direkt nytta av de senaste rönen på området.  Det är en viktig samverkansform som gör både forskning och utbildning mer relevant. Därför är det förödande att Vetenskapsrådet nu upphör med finansieringen av industridoktorander, säger Eva Wigren, chef på Teknikföretagens avdelning för industriell utveckling.

Nu är det viktigt att industridoktoranderna inte faller mellan stolarna.

– Därför vill vi nu att ansvaret och de praktiska förutsättningarna förs över till Vinnova. De har goda kontaktnät inom såväl akademi som företag och förutsättningar att lyckas bättre än Vetenskapsrådet med denna uppgift, säger Eva Wigren.