Flera vägar till utbildningar som leder till jobb

Publicerad 10 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

För att elever ska kunna få jobb efter avslutad utbildning och för att företagen ska ha tillgång till ett kompetent rekryteringsunderlag krävs det att kommuner, företag och utbildningsanordnare samverkar. Detta görs idag bland annat inom ramen för Teknikcollege, men samarbete bör också omfatta vuxenutbildningen.

Det är viktigt att samverkan kring dimensionering av utbildningsutbudet i en region också omfattar gymnasial vuxenutbildning och att det finns resurser för att erbjuda yrkesutbildning inom ramen för denna verksamhet.Foto: Eva Lindblad

När SCB igår presenterade sin arbetskraftsbarometer visade den på brist på sökande till utbildningar i styr- och reglerteknik samt drift- och underhållsteknik.

– Det är inte förvånande att dessa hamnar på listan där efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är större än utbudet, säger Josefin Grahn som arbetar med yrkesutbildning på Teknikföretagen.

Teknikcollege, som i dagsläget engagerar 184 kommuner, initierades av arbetsmarknadens parter inom Industrirådet. En av de största utmaningarna man brottas med inom Teknikcollege är att attrahera sökande till de utbildningar som efterfrågas av företagen. Därför är det också viktigt att det finns utbildningsvägar för både unga och vuxna som leder till jobb inom industrin.

Även om det industritekniska programmets (tidigare industriprogrammet) attraktivitet stärktes genom gymnasiereformen 2011 har den nedåtgående demografiska tendensen gjort att elevunderlaget har sviktat. Därför är det flera skolor som valt att lägga ner de relativt dyra utbildningarna istället för att satsa på företagens, elevernas och kommunernas framtid, genom att erbjuda dessa utbildningar som leder till jobb.

Det är därför viktigt att samverkan kring dimensionering av utbildningsutbudet i en region också omfattar gymnasial vuxenutbildning och att det finns resurser för att erbjuda yrkesutbildning inom ramen för denna verksamhet.

– Idag är Yrkesvux en tillfällig och konjunkturrelaterad satsning med minskande statliga anslag som helt kommer att utebli inom ett par år. Denna satsning bör istället växlas upp och erbjudas som permanent verksamhet inom vuxenutbildningen, så att företagens behov av arbetskraft med kompetenser inom exempelvis styr- och reglerteknik samt drift- och underhållsteknik tillgodoses, säger Josefin Grahn.