Fira tjänstepensionens dag

Publicerad 27 september 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Varje månad betalar svenska arbetsgivare stora summor till sina medarbetares tjänstepension. Ändå läggs vanligtvis inte så mycket tid och engagemang på att förklara fördelarna med och värdet av tjänstepensionen. Passa på att lyfta denna viktiga anställningsförmån under Tjänstepensionens dag!

Tjänstepensionen upplevs som värdefull först när man vet att den finns. Därför kan det vara en fördel att lyfta fram den när företaget anställer ny personal, eller värnar om att behålla kompetens. Foto: Eva Lindblad

För att uppmärksamma den stora betydelse som tjänstepensionen har för arbetsgivare och arbetstagare arrangeras den 27 september Tjänstepensionens dag.

Målsättningen är att öka intresset för och engagemanget i den kollektivavtalade tjänstepensionen. Anställda i Teknikföretagens medlemsföretag omfattas av de avtalsförsäkringar som Svenskt Näringsliv tecknat med LO respektive PTK avseende pension, m m.

Använd lönebeskedet till att informera

Tjänstepensionen upplevs som värdefull först när man vet att den finns. Därför kan det vara en fördel att lyfta fram den när företaget anställer ny personal, eller värnar om att behålla kompetens. Den bör som en självklarhet även omtalas i samband med lönesamtal.

Förutom att informera vid anställningstillfället och vid lönesamtal är det fullt möjligt att informera på exempelvis de anställdas lönebesked. För de anställda är detta viktig information inte minst för att på ett välgrundat sätt fatta beslut om eventuellt kompletterande sparande, t.ex. en privat pensionsförsäkring.
 
Ju högre lön man har, desto större del av den sammanlagda pensionen kommer att bestå av tjänstepension. Men det handlar inte bara om att säkra en inkomst när man slutar arbeta, utan även om att ta hand om de anställda om något oförutsett händer. Enligt en beräkning från fackförbundet Unionen måste en arbetstagare som arbetar utan att omfattas av kollektivavtal betala in 2 800 kr/mån i en egen pensionslösning för att motsvara den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Läs mer på webbplatsen för Tjänstepensionsdagen (länk uppe till höger)!