Färre dödsolyckor i industrin

Publicerad 15 oktober 2014

IF Metall hävdar i en pressinbjudan att antalet allvarliga arbetsolyckor dramatiskt ökat inom industrins avtalsområde. Det är inte sant – tvärtom har dödsolyckorna minskat.

Antalet allvarliga arbetsolyckor har i det långa perspektivet drastiskt minskat för att under 2000-talet ligga på en historiskt låg nivå. Dödsolyckorna inom tillverkningsindustrin minskade under förra året med 28 procent. Foto: Eva Lindblad

Vi och våra medlemmar ser allvarligt på brister i arbetsmiljön som kan leda till arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsfall. Arbetsgivaren är ansvarig för att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete och varje arbetsskada är därför ett misslyckande.

Statistik från Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring visar att antalet allvarliga arbetsolyckor i det långa perspektivet drastiskt minskat för att under 2000-talet stabilt ligga på en historiskt låg nivå.

Den dramatiska ökning av arbetsolyckorna som IF Metall torgför existerar alltså inte

När det gäller dödsolyckor totalt sett var antalet 2012 bland de lägsta sedan nationell statistik började föras. Och dödsolyckorna inom just tillverkningsindustrin minskade under förra året med 28 procent.

Den positiva utvecklingen är ett resultat av många insatser, till exempel ökad medvetenhet på våra medlemsföretag, ökad tillgänglighet på relevant kunskap, ny lagstiftning kring maskinsäkerhet och modern teknik och nya innovationer som ökar möjligheterna att bygga bort riskabla arbetsmoment.

Den dramatiska ökning av arbetsolyckorna som IF Metall torgför existerar alltså inte.

Vetskapen att det ändå inträffar arbetsolyckor är dock tillräcklig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete måste bedrivas. Därför har Teknikföretagen tillsammans med bland andra IF Metall sedan länge ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet för att på alla sätt förebygga och reducera risker på arbetsplatser.