Exjobb nära företagen ger bättre ingenjörer

Publicerad 29 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Nu har en ny kvalitetsutvärdering av ingenjörsutbildningarna presenterats. Större lärosäten klarar sig bättre än små och civilingenjörsprogrammen bättre än generella examina som till exempel master. Utvärderingen hittar också brister i exjobbens vetenskapliga kvalitet.

Exjobb som görs i nära samarbete med företaget gör slutresultatet mer relevant. Foto: Eva Lindblad

- Ingenjörsutbildningarna måste hålla en hög kvalitet för att svara mot företagens behov. Därför är det bra att de granskas. Men utvärderingen har tyvärr bara tittat på hur exjobben lever upp till de vetenskapliga målen. Inte på vilken nytta de ger företagen eller om de gör studenterna mer anställningsbara, säger Per Fagrell, ansvarig för högre utbildning på Teknikföretagen.

- Examensjobb blir bättre av ett nära samarbete med företaget. Det blir mer relevant och studenten får nyttiga erfarenheter och relationer inför sitt första jobb. Om det finns vetenskapliga brister så måste man lösa det med bättre handledning från högskolan. Lösningen är inte att fjärma sig från företagens vardag och stänga in studenterna i skolans teoretiska värld, säger Per Fagrell.

- Utvärderingen kommer fram till att det finns för många utbildningar. Det håller vi med om. En för rik flora av utbildningar riskerar att leda till en lägre kvalitet och otydligheter som gör det svårare för nyexade att få jobb, säger Per Fagrell.

Förra hösten publicerade Teknikföretagen en undersökning om vad ett tiotal av de största teknikföretagen tyckte om ingenjörsutbildningarna. Betyget var i huvudsak gott. Undersökningen finns att läsa här:http://www.teknikforetagen.se/Documents/Utbildning/Vilka_ingenjorer_behovs.pdf