Europa vill se mer verkstad

Publicerad 1 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014 av Karin Fjell Hager

Att stärka samarbetet mellan industri, forskning och universitet inom tillverkningsområdet bör prioriteras. Det enades parlamentariker och företrädare från industri och akademi om vid ett möte i Europaparlamentet nyligen.

För ett litet konkurrensutsatt land som Sverige är det enormt viktigt att företagen har tillgång till rätt kompetens. Foto: Eva Lindblad

Samarbetet bör ske genom ett så kallat Knowledge and Innovation Community, KIC, inom ramen för the European Institute of Innovation and Technology, EIT, för att öka farten på Europas innovationsförmåga.

Vid mötet, som arrangerades av EFFRA, European Factories of the Future Research Association, deltog Teknikföretagens FoU-ansvarige Peter Johansson.

- För ett litet konkurrensutsatt land som Sverige är det enormt viktigt att företagen har tillgång till rätt kompetens. Jag är övertygad om att EIT är ett bra instrument för att åstadkomma det och också ett sätt för att göra Europa globalt konkurrenskraftigt.

Han anser att EIT är ett bra sätt att utveckla samarbetet inte bara nationellt utan mellan länder. Med fokus på utbildning och innovation kan den nya satsningen bland annat ge industrirelevant utbildning och forskningsresultat som omsätts i praktiken i företagen.

The European Institute of Innovation and Technology har sedan tidigare startat tre Knowledge and Innovation Communties med fokus på informations- och kommunikationsteknologi, energieffektivisering respektive klimatförändringar. Ytterligare tre till sex KIC:s har aviserats de närmaste åren.