Energieffektivisering en framtidsfråga

Publicerad 23 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

För att få fart på dödläget inom energipolitiken föreslår Svenskt Näringsliv en Energikommission med representanter för forskning och politiker över blockgränserna. Ett bra förslag, anser Teknikföretagen, men glöm inte bort behovet av energieffektivisering!

Energieffektivisering är avgörande för framtida utmaningar där svenska företag med modern produkt- och tjänsteutveckling möter en global marknad med stor potential. Foto: Eva Lindblad

Svenskt Näringslivs förslag backas upp av IF Metall. De båda parterna inleder nu enligt Dagens Industri ett samarbete kring energipolitik baserat på en gemensam insikt om industrins behov av långsiktiga spelregler och konkurrenskraftiga elpriser”.

Teknikföretagen välkomnar en kommission som ett sätt att få till stånd en balanserad debatt om behov, utmaningar och möjligheter.

– Vi ser också nyttan med en fortsatt strävan mot integrering av den europeiska marknaden i syfte att möta flera politiska mål, säger Pär Hermerén, ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen.

Dessutom finns det ett behov av ett fortsatt och utökat arbete med energieffektivisering.

– Det är avgörande för framtida utmaningar där svenska företag med modern produkt- och tjänsteutveckling möter en global marknad med stor potential.