Elektrikervarsel som ett slags gisslanhot

Publicerad 23 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Det konfliktvarsel elektrikerfacket (SEF) riktar mot teknikföretag och deras medarbetare, har likheter med gisslantagande och borde inte ha någon plats i den svenska modellen. Det säger Teknikföretagens vd Åke Svensson som konstaterar att det varsel elektrikerna lagt mot 14 kommuner drabbar 900 teknikföretag med 45 000 medarbetare.

Varken konflikten eller de inblandade parterna har något att göra med de förhandlingar som Teknikföretagen för med våra motparter. Orsaken till konflikten är elektrikerfackets krav på ett nytt avtal om inkassering av fackföreningsavgifter. Foto: Eva Lindblad

I går, fredagen den 22 mars, utökade Svenska Elektrikerförbundet (SEF) sitt redan tidigare lagda konfliktvarsel. Förhandlingar mellan SEF och arbetsgivarparten Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) samt deras medlare pågår, men nu har alltså elektrikerna valt att ändå utvidga sitt varsel.

Varken konflikten eller de inblandade parterna har något att göra med de förhandlingar som vi på Teknikföretagen för med våra motparter (IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer). Orsaken till konflikten är elektrikerfackets krav på ett nytt avtal om inkassering av fackföreningsavgifter och att den svenska konflikträtten gör det möjligt  att rikta varsel som har sin direkta udd mot andra avtalsområden.

– Att företag både ska inkassera medlemsavgifterna för fackens medlemmar och dessutom betala en extra avgift som ett slags ”skatt” till facket, är otidsenligt och helt orimligt, säger Åke Svensson.

Varslet från elektrikerfacket är otydligt utformat men slår direkt mot Teknikföretagens medlemmar. Det är extra bekymmersamt att konflikthotet kommer samtidigt som det pågår konstruktiva förhandlingar mellan oss och våra motparter, bl.a. i syfte att teckna de normerande avtal som elektrikerna i sitt varsel säger sig måna om att de kan slutföras i lugn och ro, och som LO säger sig stå bakom.

– Detta visar återigen hur fel dagens konflikträtt är utformad när den kan missbrukas på det sätt som nu sker. Konflikt bör rimligen endast kunna riktas mot de parter som är direkt berörda. Elektrikernas tilltag kan knappast vara i enlighet med vad man från lagstiftarens sida tänkt att strejkrätten ska kunna användas till.

Åke Svensson säger att det verkar som om elektrikerna helt struntar i hur det går för deras arbetskamrater inom t.ex. teknikföretag och poängterar att det knappast är på detta sätt som man stärker den för Sverige så viktiga exportnäringen.

– Kostnader för den varslade konflikten är sysselsättning och välfärd. Dessa varsel och konflikten skapar det kaos på arbetsmarknaden, säger Åke Svensson. Han påpekar att det sker i tider då den finansiella oron i Europa åter är på väg att tillta. Svensk ekonomi är extremt exportberoende och stora delar av Sveriges välfärd bygger på exportföretagens förmåga att konkurrera på den globala marknaden som både är stökig och tuff.

– Att utsätta hela exportindustrin för konflikt för att tvinga elinstallationsföretag att betala extra "skatt" till fackets verksamhet, är helt galet. Om vi betänker att det kan komma att drabba tusentals exportföretag med hundratrusentals medarbetare, verkar det som om elektrikerfackets intresse för den egna kassakistan är viktigare än omtanken om svenskt välstånd och arbetskamraternas jobb, säger Åke Svensson.

 

Fakta om elektrikernas krav

  • SEF vill att arbetsgivarna ska ombesörja inbetalning av fackmedlemmarnas fackföreningsavgifter.
  • SEF vill dessutom att arbetsgivarna utöver avgiften, ska betala ytterligare en avgift baserad på företagets lönesumma in till facket (närmast att betrakta som en form av ”skatt”). 

Fakta om konfliktvarslet 

Elektrikerfackets (SEF) konfliktvarsel mot teknikföretag omfattar nästan 900 arbetsplatser med sammanlagt närmare 45 000 medarbetare.

Varslet träder i kraft den 5 april kl. 05.00 och innebär total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda till EIO anslutna företag vid arbetsplatser där Teknikavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall gäller.

Teknikföretag på följande orter kan komma att drabbas: Borlänge, Borås, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Luleå, Norrköping, Skövde, Trollhättan, Västerås och Örebro.

Därutöver kommer varslet att indirekt beröra mycket stora delar av övrig svensk industri och exportnäring som en följd av de täta länkar som finns i produktionskedjorna. Drabbas verksamhet vid ett företag leder det nästa omedelbart till driftstörningar och andra problem hos deras kunder och samarbetspartner.