Efterlängtat industrifokus i gymnasieskolan

Publicerad 10 september 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Kvalitativa lärlingsutbildningar för att minska ungdomsarbetslösheten och en ny gymnasial industriutbildning för att möta företagens kompetensbehov, föreslår regeringen. Satsningarna välkomnas av Teknikföretagen.

I slutet av augusti presenterade utbildningsminister Jan Björklund ytterligare satsningar på gymnasial lärlingsutbildning för att motverka ungdomsarbetslösheten. Det utökade stödet ska gå till både företag och elever. Foto: Eva Lindblad

– Vi ser fram emot att få ett reellt inflytande över utformningen av de industrirelevanta utbildningarna inom gymnasiet. För att en utbildning ska leda till jobb måste innehåll och upplägg planeras i samverkan med aktuell bransch, säger Josefin Grahn som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

I slutet av augusti presenterade utbildningsminister Jan Björklund ytterligare satsningar på gymnasial lärlingsutbildning för att motverka ungdomsarbetslösheten. Det utökade stödet ska gå till både företag och elever. Utöver det ska branscher få större inflytande och stöd för att utforma lärlingsutbildningar som passar respektive yrkesområde.

Tidigare i augusti lade utbildningsministern fram ett förslag om ny industriutbildning i gymnasieskolan. Detta mot bakgrund av att industrins utveckling förutsätter mer kvalificerade yrkesmedarbetare.  Även detta välkomnas av Teknikföretagen.