Diskrimineringsombudsmannen granskar arbetsgivare

Publicerad 24 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

För drygt fyra år sedan genomförde dåvarande JämO en granskning av drygt 550 arbetsgivares arbete för att uppnå jämställda löner. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen, DO granska samma arbetsgivare igen.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbete för jämställda löner. Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner. Foto: Eva Lindblad

Ett antal av våra större medlemsföretag har därför på nytt blivit föremål för DO:s tillsyn. DO har med väldigt kort varsel informerat om detta och även gett kort svarstid till arbetsgivarna om tre veckor. Svaren ska vara inne redan den 26 april, men det finns möjlighet att begära anstånd.

Den här gången blir det en mindre omfattande granskning jämfört med förra gången. Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbete för jämställda löner. Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner. I planen ska även resultatet av en lönekartläggning redovisas. DO begär nu in den senaste handlingsplanen för de utvalda arbetsgivarna samt svar på ett antal frågor. Det är alltså inte hela lönekartläggningen som ska skickas in.

Vi kommer att skicka brev till berörda företag och upplysa om att vi kan vara behjälpliga med råd. Kontakta gärna oss på vår jourtelefon 08-782 08 80 om ni deltog i granskningen förra gången och har frågor med anledning av detta.