Checklistor ska minska olyckor vid maskiner

Publicerad 30 oktober 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Inom verkstadsindustrin är olyckor vid arbete med maskiner bland de vanligaste. Teknikföretagen har nu tillsammans med Prevent och IF Metall tagit fram fyra checklistor för att höja säkerheten vid arbetet med pelarborrar, slipmaskiner, svarvar och fräsar.

De nya checklistorna hjälper till att på ett systematiskt sätt gå igenom bl a personlig skyddsutrustning, kunskapskrav vid användning av utrustning och risker. Foto: Eva Lindblad

Olyckor vid arbete med verkstadsmaskiner som pelarborrar, slipmaskiner, svarvar och fräsar, är bland de vanligaste i verkstadsindustrin. Dessutom får de ofta allvarliga konsekvenser som långa sjukskrivningar och invaliditet. AFA Försäkrings statistik för perioden 2007-2011 visar att de här maskinerna medför många allvarliga olyckor per år, det vill säga med mer än 30 dagars sjukskrivning.
 
Det går att minska risken för maskinolyckor genom att alltid följa bruksanvisningar och säkerhetsregler. För att underlätta säkerhetsarbetet har Teknikföretagen tillsammans med Prevent och IF Metall tagit fram checklistor för riskbedömning, som går att ladda hem från Prevents webbplats.
 
De nya checklistorna hjälper till att på ett systematiskt sätt gå igenom personlig skyddsutrustning, kunskapskrav vid användning av utrustning, arbetsplatsen utformning, risker, ergonomi, kemiska risker, ventilation, buller och belysning.