Arbetskraft i Sverige dyrare än i omvärlden

Publicerad 18 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Den starka kronan har bidragit till att arbetskraftskostnaderna i den svenska tillverkningsindustrin ökat och nu ligger klart högre än i viktiga konkurrentländer. Kostnadsnivån i Sverige är nu hela 10 procent högre än i Tyskland, vilket visas i en sammanställning från Teknikföretagen av industrins arbetskraftskostnader i olika länder.

Den svenska kostnadsnivån för arbetskraften var hela 22 procent högre än i euroområdet under 2012. I jämförelse med Västeuropa var kostnadsnivån 13 procent högre. Foto: Eva Lindblad

Internationella jämförelser av kostnaderna för arbetskraft är viktiga för att sätta svenska konkurrensförutsättningar i relation till omvärldens. Därför analyserar Teknikföretagen varje år kostnadernas nivå och ökningstakt i de europeiska länderna och i övriga OECD-området. Analysen avser tillverkningsindustrin och baseras på statistik från olika internationella källor.

Den svenska kostnadsnivån för arbetskraften var hela 22 procent högre än i euroområdet under 2012. I jämförelse med Västeuropa var kostnadsnivån 13 procent högre. Enbart de senaste två åren har arbetskraftskostnaden ökat med 10,6 procent mot euroområdet, räknat i gemensam valuta. I jämförelse med Västeuropa har kostnaden i Sverige ökat med 8,7 procent under samma period. En hittills under 2013 fortsatt starkare svensk krona har därefter ytterligare förvärrat läget för industrin i Sverige.

- De höga arbetskraftskostnaderna gör att industrin i Sverige får svårt att klara konkurrensen från utlandet. I ökad omfattning tvingas nu företagen göra inköp från utlandet eller flytta ut verksamhet, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Kronans förstärkning är inte den enda orsaken till att det svenska kostnadsläget blivit besvärande högt. Ytterligare en förklaring är att arbetskraftskostnadernas ökningstakt (även räknat i lokal valuta) varit högre i Sverige än i exempelvis euroområdet och Västeuropa.