Äntligen granskas teknikundervisningen

Publicerad 11 november 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 får 22 utvalda skolor runtom i landet påhälsning av Skolinspektionen. Anledningen till detta är att teknikämnet ska under lupp, en granskning Teknikföretagen länge efterfrågat och som nu äntligen blir av.

Våren 2012 saknade tre av fem skolor ämnesplanering för teknik, varannan teknikansvarig lärare har inte ämnesbehörighet och att var tionde högstadieskola helt saknade behöriga tekniklärare. Foto: Eva Lindblad

Skolinspektionen kommer undersöka om eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tekniska medvetande och kunnande samt om undervisningen utvecklar elevernas intresse för teknik och om de uppfattar ämnet som relevant. I granskningen ingår även lärarnas kompetens och om skolorna har ändamålsenliga lokaler, läromedel och material.

Teknikföretagen har under lång tid flaggat för att teknikämnet är eftersatt i skolan. I rapporten "Teknikämnet i träda" som vi tagit fram i samarbete med CETIS konstaterades att våren 2012 saknade tre av fem skolor ämnesplanering för teknik, varannan teknikansvarig lärare har inte ämnesbehörighet och att var tionde högstadieskola helt saknade behöriga tekniklärare.  Att teknikämnet behövde belysas blev uppenbart.                          

– Trots snart 20 år  som eget ämne i grundskolan har teknikämnet aldrig kvalitetsgranskats nationellt. Våra teknikämnesrapporter från både 2005 och 2012 pekade på kraftiga brister och vi ville då att Skolinspektionen snarast skulle kvalitetsgranska teknikämnet säger Tobias Eriksson, verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning på Teknikföretagen

Teknikämnet måste lyftas i grundskolan

Det finns en allmän föreställning om att svenska elever skulle ha ett lågt intresse för naturvetenskap och teknik i största allmänhet. Internationella studier och övrig rapportering pekar dock åt motsatt håll. Det internationella forskningsprojekt The Relevance of Science Education (ROSE) gör slutsatsen att det snarare handlar om att elevers intresse för ämnena så som de presenteras i skolan är lågt.

– Teknikämnet måste lyftas i grundskolan. Kvalitetsgranskningen är ett viktigt steg på vägen, men vi vill även se att varje skola har minst en behörig lärare som ansvarig för teknikämnet och att eleverna får 200 timmar schemalagd teknikundervisning under sin tid i grundskolan.

Skolinspektionens förhoppning är att granskningen leder till att undervisningen i ämnet teknik utvecklas på de granskade skolorna. Detta genom att uppmärksamma granskade skolor och huvudmän på vilka insatser som kan behövas i undervisningen för att väcka elevernas intresse och skapa relevans för skolämnet teknik hos eleverna.

– Vi tror att skolinspektionens granskning kommer visa det våra egna utvärderingar tidigare gjort. Teknikundervisningen behöver en satsning. På lärarna och deras förutsättningar, men även en satsning som ger teknikämnet utrymme nog att attrahera och utmana alla de elever som är 
intresserade och fascinerade av teknik, avslutar Tobias Eriksson.