Allt fler vill bli ingenjör

Publicerad 11 december 2013 Senast uppdaterad 3 november 2014

Allt fler börjar på ingenjörsutbildningarna. Trots att högskolan totalt sett har färre sökande. Denna höst började fem procent fler än förra året att studera till civilingenjör och på högskoleingenjörsutbildningarna var nybörjarna hela åtta procent fler. Teknikföretagen, som sedan länge jobbar för ett ökat teknikintresse och bättre ingenjörsutbildningar, välkomnar utvecklingen.

Det ökade söktrycket till ingenjörsutbildningarna är ett välkommet kvitto på att ungdomar blir allt mer intresserade av teknikutbildningar. Foto: Eva Lindblad

– Särskilt glädjande är det med ökningen på högskoleingenjörsprogrammen. Högskoleingenjörerna är mycket efterfrågade av våra företag, men ”varumärket” högskoleingenjör har inte alls varit lika känt hos ungdomarna som begreppet civilingenjör, säger Per Fagrell som arbetar med högre utbildning på Teknikföretagen.

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på det dåliga resultatet för Sverige i PISA-undersökningen, lärarbristen och annat negativt. Därför är det ökade söktrycket till ingenjörsutbildningarna ett välkommet kvitto på att ungdomar blir allt mer intresserade av teknikutbildningar.

– Förhoppningsvis har vi bidragit till detta. Vi har jobbat målmedvetet för att öka intresset och kunskapen om teknik och teknikutbildningar. Både bland ungdomar och lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med våra projekt har vi velat förklara vad en ingenjör faktiskt gör så att fler får upp ögonen vilka enorma utvecklingsmöjligheter man får med en ingenjörsexamen i bagaget.

Teknikföretagen fortsätter sina många projekt för att få fler barn och ungdomar att intressera sig för teknik och för ingenjörsyrket. Men man vill också hjälpa högskolorna med de utmaningar som det ökade söktrycket innebär för dem.

– Det ökade söktrycket är mycket välkommet. Men det är också oerhört viktig att de som börjar plugga också går klart utbildningen och tar ut sin examen. Därför jobbar vi tillsammans med Sveriges Ingenjörer så att fler ska slutföra den utbildning som de påbörjat, säger Per Fagrell.

Här kan du läsa mer om Teknikföretagens arbete för ökat teknikintresse.