2012 sämre än väntat för industrin

Publicerad 1 mars 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

Produktionen inom teknikindustrin minskade med sammantaget 5,5 procent i volym. Produktionen fortsatte ned i ökad takt under fjärde kvartalet, mätt över året var nedgången hela 8,5 procent. Utfallet 2012 blev betydligt sämre än väntat jämfört med Teknikföretagens prognos.

Under fjärde kvartalet förra året fortsatte produktionen att minska kraftigt i industrin och särskilt inom bil- och motorindustrin, maskinindustrin samt bland metallvaruföretagen. Foto: Eva Lindblad

Dagens preliminära siffror över Sveriges ekonomi (NR) det fjärde och sista kvartalet 2012 visar att produktionen fortsatt att minska kraftigt i industrin och särskilt inom bil- och motorindustrin, maskinindustrin samt bland metallvaruföretagen. För tillverkningsindustrin totalt rapporteras enligt NR en minskning med 6,5 procent (kalenderkorrigerat minus 4,9 procent). Även industrins investeringar och exporten har fortsatt ned.

Teknikföretagen räknade så sent som i november med en nedgång på 3 procent för teknikindustrin 2012. Utfallet blev ännu sämre, vilket illustreras i presentationen till höger på sidan. Skillnaderna är även stora mellan olika branscher.

-Vår sammanställning av utfallet 2012 och årets fjärde kvartal överensstämmer väl med de preliminära uppgifter för Sveriges ekonomi som SCB presenterat i dag, säger Teknikföretagens chefekonom Ander Rune.

I NR redovisas förädlingsvärden fastprisberäknade (ej kalender- och säsongsrensat) som följer: Bil- och motorindustri -18 procent, maskinindustri
-18,9 procent, tillverkare av elmaskiner -9,3 procent, tele- och elektronik 
+26 procent samt stål och metallvaruindustri sammantaget -13 procent.

-Enligt vår bedömning överskattas här ökningen för tele- och elektronik samtidigt som vi bedömer utfallet för elmaskiner mindre negativt, säger Anders Rune.