Så använder vi dina personuppgifter

Publicerad 18 juni 2015 Kontaktperson: Charlotta Sundin

Personuppgiftslagen, PUL, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Vi vill med denna text informera dig om Teknikföretagens behandling av personuppgifterna. Personuppgifterna som du lämnar i anmälan kommer att registreras i våra datorsystem och användas för prenumerationsutskick av tidningen t:. Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register, uppgifterna kommer inte att lämnas till andra än dotterföretag till Teknikföretagen eller Teknikföretagens Service AB.

Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Anmälan skickas till:
Teknikföretagens Service AB
Att: PUL-ansvarig
Box 5510
114 85 Stockholm