Nyckeltal 2018

Publicerad 17 december 2019 Kontaktperson: Bengt Lindqvist

Lönsamhetsanalysen baseras på årsredovisningar från medlemmar i Teknikföretagen och utförs årligen. Utifrån detta beräknas en mängd nyckeltal som avkastningsmått, vinstmarginaler, kapitalrationaliseringsmått samt produktivitetsmått.


Resultaten presenteras i augusti/september varje år.

På denna sida återfinns den senaste rapporten samt nyckeltal i excelformt med data för teknikindustri totalt, delbranscher, underleverantörer och storleksgrupper av företag.