Ekonomiska analyser

Internationellt konkurrensläge, konjunkturläge, lönsamhetssituation, arbetsmarknad. Alla är de avgörande faktorer för ekonomisk analys och utvecklingsplaner. Kunskap är makt och ju mer man vet, desto bättre beslut kan man ta. Teknikföretagen har informationen och kunskapen att analysera och utvärdera företagens roll i samhället och världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska fakta samt våra bedömningar och analysresultat publiceras regelbundet via rapporter.

Prognoser

Här samlar vi konjunkturprognoser som Teknikföretagen ger ut. De utges två gånger per år.

Läs mer

Barometrar

Här samlar vi konjunkturbarometrar som Teknikföretagen ger ut. De utges fyra gånger per år.

Läs mer

Uppdateringar

Mycket händer mellan våra prognos- och rapportsläpp, därför tar vi fram löpande konjunkturuppdateringar.

Läs mer

Hjärtat i svensk ekonomi

Rapporter med data och beräkningar om industrins betydelse runt om i Sverige.

Läs mer

Fler ekonomiska analyser

Mats Kinnwall

Chefekonom
mats.kinnwall@teknikforetagen.se

Bengt Lindqvist

Ekonom
bengt.lindqvist@teknikforetagen.se

Robert Tenselius

Ekonom
robert.tenselius@teknikforetagen.se

Lena Hagman

Ekonom
lena.hagman@teknikforetagen.se