Vad gör du egentligen då?

Publicerad 2014-03-21 av Per Fagrell

Hur kan man forska om hur man utvecklar ingenjörsutbildningar? Vad gör du egentligen då?

Två mycket vanliga frågor till mig den senaste tiden när jag berättar att jag har börjat en forskarutbildning på KTH. Jag har ställt den till mig själv också ett antal gånger, ska väl sägas.

Jag har jobbat rätt många år med att träffa högskolor och diskutera ingenjörsutbildningar. Mitt uppdrag på Teknikföretagen är att ”hålla koll” på ingenjörsutbildningarna så att innehållet i dessa stämmer överens med våra medlemsföretags behov. Diskussionerna har handlat om studenternas förberedelse inför yrkeslivet, företagens framtida kompetensbehov etc., och hur detta kan/ska/bör påverka utbildningens innehåll. Jag har under de dryga fem år som jag har varit på Teknikföretagen bland annat gjort ett par studier (Ingenjören – utbildad för yrkeslivet? och Vilka ingenjörer behövs?) som har handlat om detta också, och de har varit bra att haft med sig i diskussionerna.

Samtidigt har jag sökt efter både inhemska och utländska exempel på hur man mer systematiskt kan utveckla ingenjörsutbildningar. Gärna forskningsbaserat, för det är ju ändå på den akademiska arenan jag rör mig och en partsinlaga från en arbetsgivarorganisation får aldrig samma tyngd i dessa kretsar, hur väl den än är skriven, som ett vetenskapligt baserat arbete. Så är det bara. Men det finns inte mycket att hämta om detta område inom akademin heller. Så då får man väl göra det själv, som den lilla bruna hönan sa.

Men det måste finnas förutsättningar för att göra det också. Och till all lycka började KTH för cirka två år sen att bygga upp en forskningsgrupp som fokuserar på just forskning om ingenjörsutbildningar, Engingeering Education Research (EER). En gästprofessor från Danmark, världsledande inom sitt område, är anställd för att hjälpa till med uppbyggnaden, så även en rutinerad forskare från ett närliggande forskningsområde. Och nu finns det fem doktorander på plats också.

Det här var inte svaret på vad jag gör om dagarna, men en liten bakgrund till hur jag hamnade på KTH. Mer om vad jag gör kommer i nästa veckas bloggtext.

Doktorandbloggen

Hej! Jag heter Per Fagrell och jobbar halvtid med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen. Den andra halvan är jag industridoktorand på KTH där jag forskar om hur man utvecklar ingenjörsutbildningar. Den här bloggen handlar om min resa från doktorand till disputation