Intervjuandets ädla konst

Publicerad 2014-04-22 av Per Fagrell

Senast skrev jag lite om kurser som jag håller på att läsa. Parallellt med det så håller jag förstås också på med ett eget forskningsprojekt. I samarbete med KK-stiftelsen tittar jag på hur högskolor skulle kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt för att utveckla utbildningsprogram i samverkan med exempelvis näringslivet. Och lite mer specifikt undersöker jag hur och om adjungerade professorer är en bra källa för att överföra sådan kunskap från näringslivet till högskolan.

Jag och en doktorandkollega på KTH rivstartade i januari med ungefär 25 intervjuer med olika personer på KTH och på företag. Min doktorandkollega har snarliknande forskningsfrågor så vi passade på att göra gemensamma intervjuer. Semistrukturerade elitintervjuer har jag för övrigt numera lärt mig att det heter på ett mer korrekt ”forskarspråk”. Nu börjar vi också förstå en del misstag som vi gjorde. Inte minst rent intervjutekniskt. Att intervjua är ett hantverk som kräver träning. Så både för att komplettera själva intervjumaterialet, men också för att träna oss i att intervjua så är vi nu inne i en andra och mindre omfattande intervjurunda. Så småningom ska vi väl kunna åtminstone grunderna i intervjuandets ädla konst.

Ett något plågsamt sätt att förstå att det finns en hel del kvar att slipa på när det gäller intervjuteknik är när analysfasen påbörjas. Först ska alla intervjuer transkriberas, dvs. skrivas ut ordagrant. Oavsett innehållet i intervjun är detta moment ett hästjobb. Som tur är så får vi hjälp utifrån med detta, men vi har själva transkriberat ett par intervjuer för att bättre förstå den delen av forskningsprocessen. Och det är då det börjar bli plågsamt. Att höra sig själv prata i halvfärdiga meningar fyllda med alltså, liksom och så att säga är inte en njutning direkt. Det känns inte heller bra att höra sig själv avbryta intervjupersonen och fylla i hans eller hennes meningar. Ouch.

Som tur är verkar vi ha formulerat en skaplig intervjumall så förhoppningsvis ska vi kunna få ut det vi hade tänkt från materialet. Alltid något.

Så dagens hemläxa är att försöka prata i hela meningar som innehåller stor bokstav i början, en punkt på slutet och däremellan tydliga satsdelar. Och att man liksom hör dessa olika element när man pratar. Liksom.

Doktorandbloggen

Hej! Jag heter Per Fagrell och jobbar halvtid med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen. Den andra halvan är jag industridoktorand på KTH där jag forskar om hur man utvecklar ingenjörsutbildningar. Den här bloggen handlar om min resa från doktorand till disputation