Framtidspriset instiftades 2012 utifrån en stark övertygelse att Sverige behöver fler entreprenöriella initiativ från unga innovatörer!

Priset syftar till att stimulera unga människors intresse och nyfikenhet för att lösa framtidens utmaningar. Grundarna tror att Sverige behöver fler hållbara, entreprenöriella och innovativa initiativ från unga människor för att möta framtidens utmaningar och ta vara på framtidens möjligheter. Priset ska också främja synligheten för dessa initiativ i samhällsdebatten.

Prize

Om priset

Framtidsprisets grundare instiftade priset utifrån en stark övertygelse att Sverige behöver fler hållbara, entreprenöriella och innovativa initiativ från unga människor. Det kan exempelvis handla om att banden mellan akademi och näringsliv stärks genom att ett examensarbete leder till ett nystartat företag, eller att en ny idé löser en samhällsutmaning – stor som liten.

Vem kan vinna

Priset tilldelas den unga person/personer som visat goda entreprenöriella och innovativa egenskaper och/eller utvecklat hållbara innovationer som bidrar till positiv samhällspåverkan och skapar miljömässigt hållbara lösningar på framtidens utmaningar och/eller tar till vara på en möjlighet ingen sett innan.

Jury

Kalle Anrell, chefredaktör Ny Teknik
Karin Lexén, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen Marita Ljung, chef PA och samhällskontakter Swedbank
Maria Rosendahl, chef kompetensutveckling och innovation Teknikföretagen

Partners

Ny Teknik
Svenska Naturskyddsföreningen
Swedbank
Teknikföretagen

Yell

Tidigare vinnare

2017 Leo Sydow - Buildsafe

Framtidspriset 2017 tilldelades Leo Sydow och Buildsafe.

 

Framtidspriset 2017 går till Leo Sydow, grundare och marknadschef på Buildsafe.

Buildsafe är ett mobilt verktyg som hjälper byggbranschen att lösa upp krångel kring kommunikation och säkerhetsarbete, och bidrar därmed till säkrare arbetsplatser genom att digitalisera processer i en traditionell analog bransch.

Ökat bostadsbyggande är avgörande för fortsatt tillväxt och utveckling av samhället, men byggandet får inte ske på bekostnad av säkerheten för dem som bygger. Leo Sydow har tillsammans med sina medgrundare på Buildsafe och forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, utvecklat ett digitalt verktyg som bidrar till säkrare och mer effektiva byggprojekt. Genom att använda verktyget kan bygg- och fastighetsbolag minska ledtider och förbättra kommunikationen kring störningsmoment och risker i sina projekt.

Leo Sydow och hans medgrundare får Framtidspriset eftersom de tydligt visat på entreprenörskap, innovationskraft och förmåga att lösa morgondagens utmaningar med ny teknik. 
Se filmen om Buildsafe här.

2016 Erik Gatenholm  - Cellink

Framtidspriset 2016 tilldelades Erik Gatenholm och hans företag Cellink.

Motivering

Erik är en ung och lovande entreprenör som vill förändra framtiden för medicinsk forskning och göra den mer hållbar. I dag testas allt från kosmetika till cancermediciner på djur och människor under flera års tid innan de kan användas, men årets vinnare har, med hjälp av revolutionerande teknik, hittat ett bättre sätt.

Erik och hans kollegor har tagit fram ett bläck som på ett unikt sätt kan skriva ut mänsklig vävnad i en egenutvecklad 3D-bioprinter. Bläcket är det första i världen som är gjort av träcellulosa, vilket gör att produkten blir helt nedbrytbar. Med hjälp av bläcket och 3D-bioprintern kan tester göras direkt på den 3D-printade vävnaden och det långsiktiga målet är att kunna tillverka mänskliga reservdelar. 2016 års Framtidsprisvinnare är ett lysande exempel på vad som händer när forskningens nyfikenhet kombineras med entreprenörens driv.

Läs mer om Cellink: http://www.cellink.eu

2015 Dr. Yijun Shi  - Sustainalube

Dr. Yijun Shi is a good example of what happens when the academy is successful in combining the scientist’s curiosity with the entrepreneur’s engagement. Yijun Shi is since two years active at the Luleå University of Technology where he saw the possibilities with glycerol, a waste material from biomass fuel production, that has been recognized as a problem earlier. Through refining glycerol it is possible to turn it into a 100 percent biodegradable lubricant, Sustainalube.  

Sustainalube has a great potential on the market, where leakage of lubricant is a problem. The fact that the production is also simple and cost efficient, and that the lubricant performs better than today’s products, makes it a strong innovation that will compete with traditional lubricants. Yijun Shi is therefore awarded with Framtidspriset 2015.


2014 Swedish Algae Factory

2014 års pris gick till Sofia Allert och Hannes Livian, grundare av Swedish Algae Factory

Motivering

Sofie Allert och Hannes Livian är två lysande exempel på hur viktigt det är att unga entreprenörers intresse och nyfikenhet tas om hand. Via Chalmers School of entrepreneurship är de, tillsammans med Encubator och forskargruppen vid Chalmers, grundare till Swedish Algae Factory som med hjälp av ny teknik har de tagit fram ett långsiktigt bränslealternativ som kan vara gångbart i hela världen. Swedish Algae Factory är inte bara ett exempel på ett hållbart, långsiktigt företag som är en del av lösningen på urbaniseringens utmaningar, det visar också hur viktig kopplingen är mellan akademi och näringsliv.

Läs mer om Swedish Algae Factory: www.swedishalgaefactory.com

2013 Business Challenge

2013 års pris gick till Camilla Ljunggren, grundare av Business Challenge

Motivering

Camilla Ljunggren har med sin bakgrund som entreprenör och UF-företagare förstått att idéerna, drivet och framåtandan redan finns hos många unga – det som behövs för att idéer ska kunna omsättas till riktiga företag är kunskapstradering mellan generationer, kvalificerad coachning och sammanhang. Det sistnämnda är precis vad Business Challenge erbjuder – till alla sorters nystartade företag startade av unga; många med teknik – och miljöprofil. Camilla Ljunggrens initiativ är inte bara ett levande exempel på hur man tjänar pengar på en idé – det är också ett unikt koncept med stor framtidspotential”.

Läs mer om Business Challenge: www.businesschallenge.se

2012 ngenic

2012 års pris gick till Fredrik Fernlund, Olle Lindblom och Einar Persson, grundare av ngenic.

Motivering

Innovativa, entreprenöriella och välutbildade unga människors svar och lösningar på framtidens frågor och utmaningar måste tas till vara. Det är därför med stark framtidstro vi i år tilldelar ngenics grundare Framtidspriset. I tider av hårdnande global konkurrens är sambandet mellan akademi och näringsliv viktigare än någonsin att belysa och stärka. Detta har grundarna av ngenic förtjänstfullt givit ett mycket gott exempel på.

Läs mer om ngenic: www.ngenic.se

Video

Filmer