Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Teknikföretagen har träffat ett 2-årigt avtal med facken inom industri. Läs mer här

Miljö, energi & klimat

Klimat

Klimatfrågan är enkel att förstå – de globala utsläppen måste minska. Samtidigt är den svår att lösa, för det räcker inte att vi bedriver en aktiv klimatpolitik inom Sveriges gränser. De största utsläppen görs av andra länder och regioner än Sverige och EU, platser där vår lagstiftning inte har någon inverkan.

Globalt har därför Sverige störst möjlighet att göra skillnad genom att utveckla och exportera klimatsmarta lösningar, men också genom att driva på för tuffa globala klimatavtal och en ambitiös klimatpolitisk EU agenda. 

Vi vill att den svenska klimatpolitiken leder till att företag ska välja att investera och växa i Sverige, så att vi blir det bästa landet för att utveckla, tillverka och implementera nya tjänster och tekniska lösningar. 

Detta kräver en politik som visar vägen, och möjliggör näringslivets strukturomvandling istället för att hindra den. 

Internationellt pris på koldioxidutsläpp skapar en jämnare spelplan 

Inom EU pågår en omställning där kolproducerad el ersätts med förnybara energikällor. I Asien ser vi dock en motsatt trend, kolkraften byggs ut både i Kina och JapanGenom att sätta ett internationellt pris på koldioxidutsläpp skapas ekonomiska drivkrafter att minska utsläpp för att öka sin konkurrenskraft.  

Hållbarhetskrav i frihandelsavtal 

Som världens största ekonomi är EU en maktfaktor i den internationella handeln. Sverige bör verka för att EU:s handelsavtal ska ha tydliga hållbarhetskrav i linje med ParisavtaletSverige bör därutöver arbeta för ett globalt grönt handelsavtal för miljö- och klimatsmarta produkter.  

Minska svenska utsläpp med funktionsupphandling 

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för ungefär 700 miljarder kronor, här finns stora möjligheter att minska utsläpp genom att inleda större upphandlingar genom att bjuda in leverantörer till dialog om önskad utsläppsminskning som resultat av upphandlingen. En omställning mot att upphandla en funktion istället för en fördefinierad vara eller tjänst ger företagen möjligheter att själva beskriva hur klimatpåverkan kan minskas.  

Inför en grön exportmiljard 

En god möjlighet för Sverige att påverka de globala utsläppen är att underlätta för svenska klimatsmarta lösningar att komma ut på den globala marknaden. Staten bör därför satsa 1 miljard på gröna exportkrediter för innovativ svensk grön teknik samt ökad exportvägledning för små och medelstora företag. 

Förnyade affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi  

Genom en cirkulär ekonomi ökar materialeffektiviteten och samma fördelar uppnås med mindre mängd material vilket bidrar till klimatvinster. Detta kan uppnås genom ny och bättre teknik som minskar uppkomsten av avfall och förnyade affärsmodeller. Industrin behöver mer incitament för att köpa och utveckla mer hållbara produkter och system 

Säkra tillgång till el för klimatet

Med klimatomställningen kommer ett allt större elbehov. elbehovet enligt flera oberoende analyser öka med 40–60 TWh till år 2045. För att kunna möta den ökade efterfrågan kommer stora investeringar i elproduktion, överföring och lagring av el att krävas. 

Riksdag och regering bör säkerställa en teknikneutral lagstiftning som låter valet av teknik för utökad elproduktion styras av marknaden. Genom effektivare tillståndsprocesser vid utbyggnad kan flaskhalsarna i elnätet lösas. Med mer sol och vind i energisystemet bör även lagringsmöjligheter via vattenkraft och batterier utredas. För att dessutom säkerställa att de regionala transporterna elektrifieras bör även ladd infrastruktur för framförallt tunga transporter byggas ut.