Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Kompetensförsörjning

Ett utbildningssystem i världsklass

Det svenska utbildningssystemet behöver hålla genomgående hög kvalitet - från grundskola till högskola. Oavsett bostadsort eller bakgrund ska alla barn, ungdomar och vuxna få likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Utbildningarna behöver i högre utsträckning dimensioneras efter arbetsmarknaden och utvecklas i nära dialog med näringslivet.

Grundskola

Den tekniska och digitala utvecklingen går oerhört snabbt. Grundskolan har en avgörande betydelse i att ge unga en bra kunskapsbas att stå på och stimulera intresset för teknik och matematik. Tyvärr är det många unga som har dåligt självförtroende i matematik och matematik är också det ämne som flest elever i årskurs 9 inte får godkänt betyg i.

Teknikämnet som är ett obligatoriskt ämne i grundskolan sedan 25 år tillbaka är tyvärr nedprioriterat på många håll. Det saknas lärare och undervisningen möter inte elevernas intressen. Många unga väljer bort teknikutbildningar tidigt då de inte anser att teknik är något för dem.

Det behövs en kraftsamling på STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics- Att satsa på STEM handlar om att höja kvaliteten i utbildningskedjan och att se till att utbildning inom STEM-ämnen är relevant och inkluderande för både tjejer och killar. Redan idag kräver en stor mängd yrken STEM-kompetens, och konsekvenserna för Sveriges konkurrenskraft blir därför stora om vi inte lyckas rusta våra elever för arbetsmarknaden som den ser ut idag.

Lästips

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/amneskunskap-i-teknik-helt-avgorande-men-halften-saknar-behorighet/

Magasin t: - Ämneskunskap i teknik helt avgörande – men hälften saknar behörighet

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/har-skolas-morgondagens-arbetskraft/

Här skolas morgondagens arbetskraft - Magasin t:

 

Yrkesutbildning

Examen från ett yrkesprogram den mest efterfrågade utbildningsnivån av samtliga när Teknikföretagens medlemsföretag svarar. För kompetensförsörjningen till den svenska teknikindustrin är de industrirelevanta yrkesprogrammen med andra ord en hörnpelare.

Industrin blir mer alltmer specialiserad och produktionen förändras – digitalisering och teknisk utveckling får som konsekvens att medarbetare behöver ett teoretiskt kunnande och en problemlösningsförmåga tillsammans med de praktiska yrkeskunskaperna.

För att teknikindustrin ska kunna säkra sin kompetensförsörjning handlar det dels om att innehållet i utbildningarna kontinuerligt behöver utvecklas i takt med företagens utveckling och dels om att det är angeläget att öka antalet sökande till yrkesutbildningarna.

Läs mer om Teknikföretagens prioriterade frågor inom yrkesutbildning här.

Högre utbildning

Högskolor och universitet och har en nyckelroll i att framtidssäkra Sverige som kunskapsnation och det arbetet behöver i högre grad fokusera på morgondagens arbetsmarknad och behov. Kontinuerlig kunskapsutveckling genom samverkan mellan näringsliv och akademi är avgörande om vi ska behålla en stark position.

Läs mer om Teknikföretagens prioriterade frågor för högre utbildning här.

Teknikcollege

Teknikföretagen är också en av ägarna till Teknikcollege. Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare som ger attraktiva utbildningar med hög kvalité.

Idag finns 24 certifierade regioner med 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Cirka 180 av Sveriges kommuner engagerar sig inom Teknikcollege i någon form. Företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll och utformning på gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Läs mer på Teknikcolleges hemsida.