Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Kompetensförsörjning

Attrahera utländsk arbetskraft till Sverige

Om Sverige ska leda den tekniska utvecklingen krävs ett utbildningssystem som matchar teknikindustrins utveckling men också att Sverige är attraktivt för kvalificerad arbetskraft från andra länder.

Den snabba utvecklingen inom till exempel AI, elektrifiering, autonoma fordon och Internet of things gör att Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom flera områden, exempelvis ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Det saknas också yrkesutbildad personal inom flera teknikområden eftersom yrkesutbildningar på många håll i landet  tyvärr prioriterats ned. 
 
Den arbetskraftsinvandring som sker till Sverige från länder utanför EU är idag relativt begränsad till antalet, men den är viktig för tillväxten. Men det är inte bara Sverige som upplever brist på programmerare, ingenjörer och utvecklare. Västvärldens samlade högteknologiska industrier har precis samma problem – och konkurrerar om arbetskraft från andra länder. Därför behöver Sverige positionera sig som ett attraktivt land för internationella medarbetare med kompetens inom teknik och IT. 

Arbetskraftsinvandringens omfattning och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera från tredje land påverkas dels av själva regelverket kring arbetskraftsinvandring men också av politiska beslut som handlar om tillgången till bostäder och internationella skolor, skatter samt arbetsmarknadspolitiken i stort.

Teknikföretagen arbetar för:

  • En effektiv, transparent och serviceinriktad process för arbetstillstånd.
  • Ökad myndighetssamverkan och bättre stöd till arbetsgivare och arbetskraftsinvandrare, till exempel genom så kallade one-stop shops.
  • Att högskolan får ett tydligare uppdrag att verka för att fler utländska studenter och forskare stannar kvar och arbetar i Sverige. 
  • Att regeringen tar fram en samlad strategi för talangattraktion.

Teknikföretagen leder en arbetsgrupp på detta tema inom ramen för regeringens samverkansprogram ”Kompetensförsörjning & livslångt lärande”.

Teknikföretagen är certifierat som ombud hos Migrationsverket och får därmed företräda medlemsföretag i ansökan om arbetstillstånd. Läs mer här.