Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Hållbar produktion och Produktion2030

Svensk tillverkningsindustri är kunskapsintensiv och präglas av avancerad och kundanpassad produktion. Produktion i Sverige är dessutom mer miljömässigt hållbar och mer digitaliserad än i många andra länder. Många tillverkningsföretag är också föregångare när det gäller att möta FN:s klimatmål, vilket främjar omställning och kunskapsutveckling i hela innovationskedjan, från universitet och högskolor, till forskningsinstitut och företag.

Mer om fokusområdet
Produktion
"Teknikföretagen verkar för att utveckla förutsättningarna för produktion i Sverige och för att stärka konkurrenskraften."
Cecilia Warrol
Programchef Produktion2030
Produktion
"Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar Produktion2030 till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. "
Cecilia Warrol
Programchef Produktion2030

Teknikföretagen arbetar för att:

  • Staten ska fortsätta finansiera strategiska innovationsprogram som stöttar företagens förutsättningar att bedriva avancerad tillverkning i Sverige.
  • Staten investerar i program för industrirelevant kunskaps- och innovationslyft för mindre företag i industrin för att öka deras förmåga att utveckla konkurrenskraftig produktion.
  • Staten stärker internationell forsknings- och innovationssamverkan mellan svenska och internationellt ledande innovationsmiljöer kopplat till produktion och avancerad tillverkning.
  • Staten stärker Sveriges kompetens och innovationsförmåga inom Industri 4.0, för att digitalisering och hållbarhet ska utvecklas fullt ut.

Svensk tillverkningsindustri är kunskapsintensiv och präglas av avancerad och kundanpassad produktion. Produktion i Sverige är dessutom mer miljömässigt hållbar och mer digitaliserad än i många andra länder. Många tillverkningsföretag är också föregångare när det gäller att möta FN:s klimatmål, vilket främjar omställning och kunskapsutveckling i hela innovationskedjan, från universitet och högskolor, till forskningsinstitut och företag.

Tillverkningsindustrin sysselsätter flera hundratusen personer och står för drygt en tredjedel av all FoU i Sverige. Detta gör produktion till ett viktigt nav i svensk ekonomi. Produktion är också i fokus för Industri 4.0, där industriella tillämpningar av bl a AI, additiv tillverkning, avancerad automation och 5G utvecklas för att stärka effektiviteten, lönsamheten och hållbarheten i tillverkningsindustrin. Digitalisering och tillgång till stora datamängder ligger till grund för nya affärsmodeller där industrin idag erbjuder sina kunder tjänster, som övervakning, underhåll och effektivisering

Svenska teknikföretag konkurrerar på en global, allt mer kunskapsintensiv marknad och företagen gör ständiga investeringar för att förnya produkter, processer och affärer. Men samhället måste också investera i den kunskap, forskning och innovation som krävs för att lösa industrins viktigaste framtidsutmaningar. Staten och näringslivet måste fortsätta genomföra långsiktiga, gemensamma investeringar i kunskap och innovationer för att företagen ska fortsätta utvecklas i Sverige; skapa jobb och bidra till smarta lösningar på samhällsutmaningarna.

Teknikföretagen verkar för att utveckla förutsättningarna för produktion i Sverige och för att stärka konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Teknikföretagen initierar satsningar för att stärka samverkan och främja forskning, innovation och kompetensutveckling inom produktionsområdet. Teknikföretagen står bakom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 (2013 – 2025), som verkar för konkurrenskraftig och hållbar tillverkningsindustri i Sverige och som bygger på samverkan mellan industrin, akademin och forskningsinstituten.