Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Forskning & innovation

Nya teknologier

Teknologi är fundamentet för industrins förnyelse, konkurrenskraft och digitalisering. Detta ställer krav på kontinuerliga investeringar i behovsmotiverad forskning och utveckling. Idag är det industrin som bekostar och leder stora delar av teknikutveckling, särskilt inom digitalisering.

Ny teknik spelar en viktig roll för svensk industri. Det är genom att använda och utveckla teknologi som industrin kan nå en konkurrensmässig fördel. För över 200 år sedan introducerades mekaniska lösningar och ångkraft, vilket gav ett substantiellt värdetillskott och produktivitetsökningar. Samma sak hände när industrin under 1900-talets början elektrifierades. En tredje våg av värdetillväxt inleddes därefter under 1960-talet när en allt större del av produktionen började att automatiseras.

Idag pågår en fjärde våg av teknologisk utveckling där industrin i allt större utsträckning kopplas upp och kopplas ihop med sina produkter, kunder och leverantörer. Detta skapar i sin tur basen för att, i ökad utsträckning, kunna fatta bättre beslut genom bland annat dataanalys och lösningar baserade på artificiell intelligens (AI).

Svenska företag är världsledande i att producera högteknologiska maskiner, fordon och telekomprodukter. En central komponent för Sveriges exportframgångar är en substantiell innovationsförmåga som baseras på forskning och utveckling (FoU). Genom att företagen investerar resurser i FoU så ökar deras möjligheter att:

  • Utveckla och absorbera ny teknologi och tekniska lösningar
  • Kunna utnyttja befintliga tekniska lösningar effektivt
  • Kunna förstå konkurrenter och deras agerande

Av företagens totala FoU-medel allokeras ca 30 procent till radikala produktinnovationer, det vill säga framtagning av för marknaden genuint nya varor och tjänster – ofta baserad på spjutspetsteknologi. Övriga resurser fördelas på en rad områden däribland utveckling av befintliga produkter, nya processer och allmän kunskapsuppbyggnad. Sett över tid har FoU-investeringarna successivt vuxit på årlig basis, vilket indikerar att deras betydelse har ökat för företagen i Sverige.

Den totala volymen av FoU döljer dock att verksamheten är starkt koncentrerad till ett fåtal företag i ett fåtal branscher. Tio företag står ensamma för över 50 procent av investeringarna i FoU. För att det ska vara intressant för dessa större bolag att fortsätta investera i Sverige är det väsentligt att den geografiska lokaliseringen kan erbjuda ett mervärde. Detta innebär att Sverige måste kunna erbjuda ramvillkor och ett ekosystem av ömsesidigt förstärkande delar som bidrar till kontinuerlig kunskapsutveckling och innovation. En nyckelkomponent i detta är industriforskningsinstitut, men också en teknikvänlig inställning hos befolkningen, tillgång till högutbildade, att resurser kan delas genom saminvesteringar och samarbete - samt att mindre företag med spetskunskap kan koppla upp sig mot de större företag.