Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Digitalisering & cybersäkerhet

Genomförande av en nationell kraftsamling för digitalisering

Svenskt näringsliv genomgår en digital transformation som kommer förändra affärsverksamheten och bidra till en grön omställning. För att möjliggöra och accelerera denna transformation har ett industrilett strategiskt forsknings- och innovationsprogram initierats – ett digitaliseringsprogram - som syftar till att växlas upp till en kraftsamling för digitalisering.

Målet är att genom digitalisering generera fler innovationer i näringslivet samt bidra till lösningar på samhällsutmaningar, exempelvis inom klimatomställning.

Teknikföretagen anser att tre delar är prioriterade för att kunna få till stånd en nationell kraftsamling:

  1. Forskning och utveckling
    Det behövs substantiella resurser för spetsforskning och utveckling med målet att konstruera de komponenter och systemlösningar som krävs för nästa generations digitala lösningar inom områden där Sverige idag har en konkurrensfördel och kan leda utvecklingen.
  2. Utbildningsinsatser
    Det behövs fler kortare utbildningar på högskolenivå inom ämnesområden med koppling till digitalisering så som programvaruteknik, radio- och mikrovågsteknik, datavetenskap, algoritmer, säkerhet, kryptering, AI och matematik i syfte att stärka kompetensbasen.
  3. Test- och demonstrationsmiljöer
    Det behövs ökade möjligheter att testa nya digitala tillämpningar. Uppbyggnad och tillgängliggörande av digital infrastruktur för test och demo baserat på exempelvis 5G-system är prioriterat. En avancerad och öppen digital infrastruktur för test och demo inom prioriterade tillämpningsområden ger goda förutsättningar att verifiera resultat och synliggöra potentialen i digitaliseringen.