Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Digitalisering & cybersäkerhet

Förstärkt skydd mot cyberattacker

Under senare år har det skett en påtaglig ökning av angrepp för att stjäla eller förstöra digital information och system där industriföretag har blivit en måltavla. Inte minst handlar det om riktade attacker mot underleverantörer. Uppkopplade system och digitala enheter har skapat stora sårbarheter som idag utnyttjas av antagonister, understödda av främmande stater.

Cybersäkerhet är en bred term, men innebörden i begreppet är försvar av datorer, servrar, mobila enheter, elektroniska system, nätverk och data mot skadliga angrepp och manipulation.

Antalet identifierade cyberattacker mot bland annat företag i Sverige har trendmässigt ökat. Många industriföretag har sina servrar fulla med forskningsresultat, utvecklingsprojekt och kunduppgifter. Dessa representerar stora värden för den stat som vill ta genvägar i sin egen näringslivs- och teknikutveckling. I praktiken kan det innebära att de industriföretag i Sverige som utvecklat ny teknik konkurreras ut av sina egna lösningar, realiserade av företag i de länder som ägnar sig åt cyberintrång. Värt att understryka är att cyberangreppen som riktas mot teknikföretag bedrivs långsiktigt, där bitar av information pusslas samman till en helhet. 

För att minimera risken för cyberattacker behövs kompetens på alla nivåer. Det handlar både om specialistkompetens och bredare kunskap inom säkerhetsområdet. Sådan kompetens saknas i stor utsträckning hos många industriföretag, inte minst de mindre. Därtill har cybersäkerhet generellt inte bedömts som prioriterat, vilket gjort skyddsarbetet eftersatt. Det är särskilt angeläget att fysiskt säkerhetsarbete kopplas samman med det digitala och ses som delar av en helhet. Utöver detta är ökat samarbete med ansvariga myndigheter önskvärt, inte minst inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentrumet. 

Cyberattackerna tar sig ständigt nya former. Detta gör att det behöver finnas en systematisk forskning kring hur det långsiktiga skyddet kan förbättras och cyberhot avvärjas. Forskningsresultaten behöver också komma teknikföretagen till del. I ett sådant arbete spelar forskningsinstitutet RISE en avgörande roll.

Teknikföretagen anser att dessa följande insatser är prioriterade i nuläget:

  1. Öka medvetenheten om cyberattacker mot teknikföretag genom kontinuerliga informationsinsatser.
  2. Prioritera skydd av teknikföretag inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscentrum genom dialog med ansvariga myndigheter.
  3. Förstärk det preventiva arbetet med att skydda digitala system genom satsning på tillämpad cybersäkerhetsforskning, inte minst genom RISE.