1/6: Varför behövs det en industripolitik?

Varför behövs det en industripolitik?

Att vi i Sverige har en internationellt konkurrenskraftig industri med produktion och tjänster är avgörande för landets ekonomi. Industrin bidrar både till arbetstillfällen och tillväxt. Dessutom betalar exporten från svensk industri en stor del av vår välfärd.

För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi i Sverige skapa bästa möjliga villkor för teknikföretag som vill utveckla ännu bättre produkter/tjänster och effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld.