En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Underlätta för utländska medborgare

En viktig och aktuell fråga för våra medlemmars internationella konkurrenskraft handlar om styrkan i mångfalden. Att kunna ta vara på allas kunskaper och allas erfarenheter, oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet.

Studier visar att svenska företags export till enskilda marknader växer med rekryteringen av medarbetare från dessa länder. Det handlar helt enkelt om att ha tillgång till de allra mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Där ingår också språkkunnande och kulturell förståelse. Ingenting annat duger om våra exportföretag ska kunna ta matchen med de internationella konkurrenterna, bli framgångsrika och därmed kunna växa i Sverige med både produktion och utveckling. På en alltmer globaliserad marknad kommer mångfalden att vara en allt starkare konkurrensfördel.

Handläggningen av arbetstillstånd måste bli smidigare

Teknikföretag har ett stort behov av att kunna anlita rätt kompetens oavsett var den finns i världen. Detta gäller både när ett företag vill anlita konsulter eller bemanningspersonal och när ett företag vill anställa någon som är hemmahörande i ett annat land. När det gäller tjänsterörlighet har stora framsteg gjorts, inte minst genom EU-domstolens praxis (bland annat i form av den så kallade Laval- eller Vaxholmsdomen). Det finns tyvärr fortfarande hinder mot tjänsterörlighet, som försvårar för teknikföretag när de vill anlita utländska tjänsteföretag. Stora framsteg har också gjorts när det gäller möjligheterna för utländska medborgare (även från utanför EU) att få arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Själva ansökningsprocessen kan bli så långdragen att det inte är möjligt för företagen att anställa den de har tänkt sig. Det finns också krafter som arbetar för att försvåra tillståndsgivningen, till exempel genom att åter ge fackliga organisationer möjlighet att stoppa tillstånden. Det är viktigt att inga inskränkningar sker i den fria arbetskraftsinvandringen som nu råder i Sverige. Handläggningen av arbetstillstånden måste bli smidigare, snabbare och mer förutsägbar.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • att hindren för utländska tjänste- och bemanningsföretag att verka i Sverige tas bort
  • att regelverket gör det lätt för utländska arbetstagare att få arbetstillstånd för att komma till Sverige och arbeta.