En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Modernisera konfliktreglerna

Den internationellt konkurrensutsatta industrins och de industrinära tjänsternas roll som märkessättare är central. Trots detta sker löneökningar över det så kallade märket, i många fall efter stridsåtgärder och en underminering av fredsplikten. Regleringen av arbetsmarknadskonflikter lider av en betydande obalans som inte gynnar svensk konkurrenskraft.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • reglering av stridsåtgärder så att de är proportionerliga i förhållande till den aktuella konflikten
  • avskaffande eller begränsande av rätten till sympatiåtgärder så att arbetsfreden genom tecknande av kollektivavtal blir verklig
  • ändring av konfliktreglerna så att stridsåtgärder är tillåtna endast för att få till kollektivavtal och att stridsåtgärder för att få till ett kollektivavtal inte får riktas mot den som redan har ett gällande kollektivavtal.