En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Kostnaden för arbetskraft måste vara konkurrenskraftig

Arbetskraftskostnaderna är höga i Sverige jämfört med i omvärlden. Detta gäller även jämfört med närliggande och viktiga konkurrentländer.

Vi har under flera år haft reallöneökningar på en alltför hög nivå som parterna inte har räknat med. Företagens problem är att reala löneökningar också är reala kostnadsökningar. Den nominella ökningstakten måste vara mycket låg framöver. Dessutom behövs andra förändringar i kollektivavtalen för att få ner kostnadsnivån. Det är avgörande för svenska företags konkurrenskraft att arbetskraftskostnaderna i Sverige hamnar på en konkurrenskraftig nivå i förhållande till viktiga konkurrentländer.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • en lönebildning som leder till att de svenska arbetskraftskostnaderna hamnar på en mer konkurrenskraftig nivå i förhållande till viktiga konkurrentländer.