En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Ekonomisk stabilitet ger förbättrat näringsklimat

Den ekonomiska politiken i Sverige måste vara långsiktig och stabil samtidigt som reformer görs som förbättrar näringsklimatet. Goda och stabila makroekonomiska spelregler ger förutsättningar för investeringar i industriell utveckling.

I en föränderlig omvärld – där svensk industrin är hårt konkurrensutsatt på världsmarknaden – krävs dessutom politiska reformer som förbättrar konkurrensförutsättningarna. Dessa bör ske i form av blocköverskridande överenskommelser så att de präglas av tydlighet och långsiktighet.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • stabila makroekonomiska spelregler och offentliga finanser som ger förutsättningar för investeringar
  • blocköverskridande ekonomiska överenskommelser om reformer som förbättrar konkurrensförutsättningarna.