En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Decentralisera lönebildningen för ökad anpassningsförmåga

Lika viktigt som kostnadsnivån är en lönedifferentiering som är bättre anpassad till skillnader i prestationer och produktivitet. Eftersom verksamheternas behov skiljer sig åt både mellan företag och mellan olika verksamheter inom enskilda företag, är det även viktigt med mer decentraliserade löneavtal.

På en hårt konkurrensutsatt världsmarknad krävs dessutom förutsättningar som gör att företagen snabbt kan anpassa sin verksamhet efter förändrad efterfrågan. Fler så kallade öppningsklausuler och andra avtalskonstruktioner behövs så att företagen kan klara att hantera både säsongs- och konjunkturvariationer. Öppningsklausuler innebär att de centrala kollektivavtalen utformas så att parterna på lokal nivå kan göra upp om att förändra bland annat lön och arbetstid.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • decentraliserade löneavtal som stärker den lokala lönebildningen och de enskilda företagens internationella konkurrenskraft
  • fler så kallade öppningsklausuler som gör att parterna kan göra upp på lokal nivå om att förändra bland annat lön och arbetstid
  • lönedifferentiering som sänker trösklarna in till arbete och gör att anställda kan höja sin lön till rätt nivå utan att behöva byta arbetsplats.