2/6: Morgondagens framgång bygger vi i dag

Morgondagens framgång bygger vi i dag

De svenska styrkorna är många; vi har en öppen ekonomi med omfattande internationell handel. Vi har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur, inte minst inom IT, vilket har gjort oss till ett av världens mest uppkopplade länder. Vi har också pålitliga och välfungerande institutioner och regelverk samt stabila villkor på arbetsmarknaden, som tillåter flexibilitet och i stor utsträckning bidrar till konkurrenskraftiga företag. I Sverige är vi också skickliga på att samverka och att snabbt komma överens eller hitta kompletterande partners.

Men framgång i dag betyder inte automatiskt framgång i morgon. Det behövs långsiktiga satsningar och ett brett politiskt engagemang inom allt från kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser, till forskning, innovation och handel. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft.