En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Inför självcertifiering för konfliktmineraler

Vissa starkt efterfrågade mineraler som blir till produkter som mobiltelefoner, datorer, bilar, lampor eller kanske smycken, bryts i områden där det pågår olika sorters konflikter. Sedan lång tid har regeringar, ideella organisationer och företag i OECD-länderna agerat för att sätta stopp för kopplingen mellan behovet av dessa mineraler och olika konflikter.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om att EU, likt USA, ska lagstifta för att motverka att företag använder konfliktmineraler i sina produkter, deklarerar ursprung och visar tillbörlig aktsamhet. Förordningen bygger på ett EU-system med frivillig självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld. Självcertifieringen bygger på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Syftet är att vidta åtgärder i leveranskedjan för dessa mineraler där åtgärder får störst effekt och att underlätta för slutanvändarna att få information om tillbörlig aktsamhet. Förordningen ger EU-importörer en möjlighet att intensifiera de pågående ansträngningarna för en korrekt och legitim handel med aktörer i konfliktdrabbade länder.

Teknikföretagen välkomnar förordningen som ett medel för att bryta kopplingen mellan mineralutvinning och brott mot mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade regioner samt att förordningen implementeras.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • säkerställ att förordningen harmoniseras med befintliga internationella initiativ och regelverk
  • förordningens omfattning och definition av konfliktområden ska ske genom en transparent process.