En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Starka industriforskningsinstitut ger fler innovationer

Med den ökade internationaliseringen finns möjlighet för industriforskningsinstituten, RISE och nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM, att tillsammans med universitet och högskolor stärka industrins konkurrenskraft och globala närvaro. Instituten har en nyckelroll i ett välfungerande och effektivt innovationssystem. För att möta industrins behov krävs att forskningsinstituten jobbar branschöverskridande och tvärvetenskapligt för bättre samverkan mellan kompetensområden.

Industriforskningsinstituten fyller en viktig funktion som brygga mellan akademin och näringslivet. För att skapa nytta i industrin måste industriforskningsinstituten ha spetskompetens med fokus på tillämpningar. Staten behöver skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga institut med balans mellan basresurser och externa medel. Industriforskningsinstituten har också en viktig roll att göra forskningsinfrastruktur, exempelvis forskningsanläggningar, tillgänglig för industrin.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • stärka industriforskningsinstituten för fler innovationer
  • utveckla industriforskningsinstitutens erbjudande mot företagen för att möta industrins utmaningar ur ett helhets- och systemperspektiv.